Grupa Neodredjeni dusevni poremecaji (F99-F99)


  • Šifra
    Naziv
  • F99
    Duševni poremećaj
    Disordo mentalis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'