Pretražite bazu lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Lista A + A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu recepta i lekovi koji imaju alternativni lek

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa S

Lista B - Lekovi koji se izdaju na nalog

Grupa A |  Grupa B |  Grupa C |  Grupa D |  Grupa G |  Grupa H |  Grupa J |  Grupa L |  Grupa M |  Grupa N |  Grupa P |  Grupa R |  Grupa V

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

Grupa B |  Grupa L |  Grupa M

Pretraga po listi i grupi lekova

Lista lekova:


Grupa :


Slobodna pretraga

Naziv grupe leka:    Naziv leka:    Naziv proizvodjaca:   

Biće prikazano samo prvih 100 lekova nađenih po zadatom kriterijumu. Ako dobijete suviše mnogo rezultata, ponovite pretraživanje sa bolje zadatim kriterijumima pretraživanja.

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Proizvođač leka Država proizvodnje leka Cena za orig. pak. leka DDD Cena DDD Partic. osig. lica
 A ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
 A01 STOMATOLOŠKI PREPARATI
 A01A Stomatološki preparati
 A01AA Sredstva za profilaksu karijesa
 A01AA01 natrijum fluorid
1120170 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tableta 250 po 0,25 mg Galenika a.d. Republika Srbija 92.1 1.10 mg 1.62 20
1120171 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tableta 100 po 1 mg Galenika a.d. Republika Srbija 83.5 1.10 mg 0.92 20
 A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenu
 A01AB09 mikonazol
2157101 A01AB09 mikonazol DAKTANOL gel 1 po 40 g 2% Galenika a.d. Republika Srbija 162.1 - 0 20
 A02 LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
 A02B Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
 A02BA Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora
 A02BA02 ranitidin
1128680 A02BA02 ranitidin RANSANA tableta 20 po 150 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128680 A02BA02 ranitidin RANSANA tableta 20 po 150 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128695 A02BA02 ranitidin RANITIDIN tableta 20 po 150 mg Galenika a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128695 A02BA02 ranitidin RANITIDIN tableta 20 po 150 mg Galenika a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128430 A02BA02 ranitidin RANISAN tableta 20 po 150 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128430 A02BA02 ranitidin RANISAN tableta 20 po 150 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128621 A02BA02 ranitidin RANITIDIN tableta 20 po 150 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128621 A02BA02 ranitidin RANITIDIN tableta 20 po 150 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128642 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta 20 po 150 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128642 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta 20 po 150 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128700 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta 20 po 150 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128700 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta 20 po 150 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 177 300 mg 17.7 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128641 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta 30 po 300 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 501.7 300 mg 16.72 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128641 A02BA02 ranitidin RANITIDIN film tableta 30 po 300 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 501.7 300 mg 16.72 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
0128432 A02BA02 ranitidin RANISAN injekcija 5 po 5 ml/(10 mg/1 ml) Zdravlje a.d. Republika Srbija 117.9 0.3 g 141.48 -
0128620 A02BA02 ranitidin RANITIDIN injekcija 5 po 50 mg/2ml Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 117.9 0.3 g 141.48 -
0128701 A02BA02 ranitidin RANITIDIN injekcija 5 po 50 mg/2 ml Remevita d.o.o. Republika Srbija 117.9 0.3 g 141.48 -
 A02BA03 famotidin
1128630 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN film tableta 30 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 217.3 40 mg 14.49 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128630 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN film tableta 30 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 217.3 40 mg 14.49 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128631 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN film tableta 30 po 40 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 418.1 40 mg 13.94 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128631 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN film tableta 30 po 40 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 418.1 40 mg 13.94 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128485 A02BA03 famotidin QUAMATEL film tableta 28 po 20 mg Gedeon Richter Mađarska 159.9 40 mg 11.2 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128485 A02BA03 famotidin QUAMATEL film tableta 28 po 20 mg Gedeon Richter Mađarska 159.9 40 mg 11.2 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128486 A02BA03 famotidin QUAMATEL film tableta 14 po 40 mg Gedeon Richter Mađarska 159.9 40 mg 11.2 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1128486 A02BA03 famotidin QUAMATEL film tableta 14 po 40 mg Gedeon Richter Mađarska 159.9 40 mg 11.2 25%
INDIKACIJA
1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28),
2. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A02BC Inhibitori protonske pumpe
 A02BC01 omeprazol
1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kapsula 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kapsula 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kapsula 14 po 20 mg Liconsa S.A. Španija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kapsula 14 po 20 mg Liconsa S.A. Španija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kapsula 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kapsula 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 429.2 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122114 A02BC01 omeprazol OMEP gastrorezistentna ka 15 po 20 mg Salutas Pharma GmbH Nemačka 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122114 A02BC01 omeprazol OMEP gastrorezistentna ka 15 po 20 mg Salutas Pharma GmbH Nemačka 459.9 20 mg 30.66 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kapsula 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 459.9 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kapsula 15 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 459.9 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kapsula 14 po 20 mg Liconsa S.A. Španija 429.2 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kapsula 14 po 20 mg Liconsa S.A. Španija 429.2 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kapsula 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 429.2 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kapsula 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 429.2 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122114 A02BC01 omeprazol OMEP gastrorezistentna ka 15 po 20 mg Salutas Pharma GmbH Nemačka 459.9 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122114 A02BC01 omeprazol OMEP gastrorezistentna ka 15 po 20 mg Salutas Pharma GmbH Nemačka 459.9 20 mg 30.66 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
0122739 A02BC01 omeprazol LOSEC injekcija 5 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 2 20 mg 236.9 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
0122739 A02BC01 omeprazol LOSEC injekcija 5 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 2 20 mg 236.9 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
 A02BC02 pantoprazol
1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 20 mg Altana Pharma AG Nemačka 561.8 40 mg 80.26 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 20 mg Altana Pharma AG Nemačka 561.8 40 mg 80.26 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 850 40 mg 60.71 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 850 40 mg 60.71 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 20 mg Altana Pharma AG Nemačka 561.8 40 mg 80.26 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 20 mg Altana Pharma AG Nemačka 561.8 40 mg 80.26 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 850 40 mg 60.71 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC film tableta 14 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 850 40 mg 60.71 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
0122751 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC prašak za rastvor za 1 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 447.5 40 mg 447.5 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
0122751 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC prašak za rastvor za 1 po 40 mg Altana Pharma AG Nemačka 447.5 40 mg 447.5 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
 A02BC03 lansoprazol
1122160 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 14 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122160 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 14 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122161 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122161 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122160 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 14 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122160 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 14 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122161 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122161 A02BC03 lansoprazol SABAX gastrorezistentna ka 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 536.2 30 mg 38.3 25%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A02BC05 esomeprazol
1122810 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 409.5 30 mg 87.75 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122810 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 409.5 30 mg 87.75 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122811 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 540 30 mg 57.86 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122811 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 540 30 mg 57.86 20
INDIKACIJA
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122810 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 409.5 30 mg 87.75 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122810 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Švedska 409.5 30 mg 87.75 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122811 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 540 30 mg 57.86 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122811 A02BC05 esomeprazol NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Švedska 540 30 mg 57.86 50%
INDIKACIJA
1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28),
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2),
4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije (K21),
5. Dispepsija - terapija do 4 nedelje (K30).
Za indikacije pod tačkom 4. i 5. nakon perioda lečenja gore navedenog (8 odnosno 4 nedelje) nastavak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
0122812 A02BC05 esomeprazol NEXIUM injekcija 1 po 40 mg Astra Zeneca AB Švedska 456 30 mg 342 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
0122812 A02BC05 esomeprazol NEXIUM injekcija 1 po 40 mg Astra Zeneca AB Švedska 456 30 mg 342 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
0122813 A02BC05 esomeprazol NEXIUM injekcija 10 po 40 mg Astra Zeneca AB Švedska 4 30 mg 342.03 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
0122813 A02BC05 esomeprazol NEXIUM injekcija 10 po 40 mg Astra Zeneca AB Švedska 4 30 mg 342.03 -
INDIKACIJA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana.
 A02BX Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
 A02BX05 bizmut subcitrat
1122805 A02BX05 bizmut - subcitrat BICIT HP film tableta 40 po 300 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 517.8 0,48 gr 20.71 25%
INDIKACIJA
Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28).
Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1122805 A02BX05 bizmut - subcitrat BICIT HP film tableta 40 po 300 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 517.8 0,48 gr 20.71 25%
INDIKACIJA
Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A03 LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
 A03B Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni
 A03BA Alkaloidi beladone, tercijarni amini
 A03BA01 atropin
0123010 A03BA01 atropin ATROPIN SULFAT injekcija 10 po 1ml / 1 mg Zao Verofarm Votonjež Rusija 154.6 1.5mg 23.2 -
 A03F Propulzivi
 A03FA Propulzivi
 A03FA01 metoklopramid
1124301 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL tableta 30 po 10 mg Galenika a.d. Republika Srbija 70.2 30 mg 7.02 20
3124300 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL sirup 1 po 100 ml (5 mg/5 ml) Galenika a.d. Republika Srbija 56.8 30 mg 17.04 20
0124300 A03FA01 metoklopramid REGLAN injekcija 30 po 10 mg/2 ml Alkaloid a.d. Makedonija 219.9 30 mg 22 -
0124302 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL injekcija 10 po 10 mg/2 ml Galenika a.d. Republika Srbija 73.7 30 mg 22.11 -
 A03FA02 cisaprid
1124174 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 106.9 30 mg 21.38 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1124174 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 5 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 106.9 30 mg 21.38 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1124175 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 233.6 30 mg 23.36 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1124175 A03FA02 cisaprid CISAP tableta 30 po 10 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 233.6 30 mg 23.36 20
INDIKACIJA
1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),
1071790
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
 A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
 A04AA Antagonisti serotonina (5HT3)
 A04AA01 ondansetron
1124532 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 4 mg Slaviamed Republika Srbija 1 16 mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124532 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 4 mg Slaviamed Republika Srbija 1 16 mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124534 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 8 mg Slaviamed Republika Srbija 2 16 mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124534 A04AA01 ondansetron ONDASAN film tableta 10 po 8 mg Slaviamed Republika Srbija 2 16 mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124540 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 4 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 1 16mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124540 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 4 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 1 16mg 601.96 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124541 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 8 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 2 16mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
1124541 A04AA01 ondansetron ZOFRAN tableta 10 po 8 mg GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 2 16mg 535 20
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
0124530 A04AA01 ondansetron ONDASAN injekcija 5 po 4 mg/2 ml Slaviamed Republika Srbija 1 16 mg 1 -
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
0124530 A04AA01 ondansetron ONDASAN injekcija 5 po 4 mg/2 ml Slaviamed Republika Srbija 1 16 mg 1 -
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
0124542 A04AA01 ondansetron ZOFRAN injekcija 5 po 4 mg/2ml GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 1 16 mg 1 -
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
0124542 A04AA01 ondansetron ZOFRAN injekcija 5 po 4 mg/2ml GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 1 16 mg 1 -
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
0124543 A04AA01 ondansetron ZOFRAN injekcija 5 po 8 mg/4ml GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 2 16 mg 1 -
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
0124543 A04AA01 ondansetron ZOFRAN injekcija 5 po 8 mg/4ml GlaxoSmithKline Export Limited Velika Britanija 2 16 mg 1 -
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
 A04AA02 granisetron
0124584 A04AA02 granisetron KYTRIL koncentrat za rastvo 5 po 1mg/1ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 2 3 mg 1 -
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
0124584 A04AA02 granisetron KYTRIL koncentrat za rastvo 5 po 1mg/1ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 2 3 mg 1 -
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
0124585 A04AA02 granisetron KYTRIL injekcija 5 po 1 mg/1 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 2 3 mg 1 -
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
0124585 A04AA02 granisetron KYTRIL injekcija 5 po 1 mg/1 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 2 3 mg 1 -
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
 A04AA05 palonosetron
0124574 A04AA05 palonosetron ALOXI rastvor za injekciju 1 po 5 ml / 0,25 mg Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Irska Irska 6 0,25 mg 6 -
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
0124574 A04AA05 palonosetron ALOXI rastvor za injekciju 1 po 5 ml / 0,25 mg Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Irska Irska 6 0,25 mg 6 -
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapije.
 A05 TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE
 A05A Terapija bolesti žučnih puteva
 A05AA Preparati žučnih kiselina
 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina
1127500 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 50 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 987.7 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127500 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 50 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 987.7 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127501 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 100 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 1 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127501 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOSAN kapsula 100 po 250 mg Pro.Med.CS Praha A.S. Češka 1 0.75 gr 59.26 20
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis(K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127177 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOFALK kapsula 100 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 2 0.75 gr 70.72 25%
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127177 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOFALK kapsula 100 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 2 0.75 gr 70.72 25%
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOFALK kapsula 50 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1 0,75 gr 70.68 25%
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOFALK kapsula 50 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1 0,75 gr 70.68 25%
INDIKACIJA
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
 A05B Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi
 A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre
 A05BA10 L-ornitin-L-aspartat
0127452 A05BA10 L-ornitin-L-aspartat HEPA-MERZ rastvor za infuziju 10 po (5g/10 ml) Merz Pharmaceuticals GmbH Nemačka 6 - 0 -
NAPOMENA
STAC
STAC
0127452 A05BA10 L-ornitin-L-aspartat HEPA-MERZ rastvor za infuziju 10 po (5g/10 ml) Merz Pharmaceuticals GmbH Nemačka 6 - 0 -
NAPOMENA
STAC
 A06 LAKSATIVI
 A06A Laksativi
 A06AD Osmotski laksativi
 A06AD11 laktuloza
3127050 A06AD11 laktuloza PORTALAK sirup 1 po 500 ml (67%) Belupo d.d. Hrvatska 449 6.7 gr 8.98 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127050 A06AD11 laktuloza PORTALAK sirup 1 po 500 ml (67%) Belupo d.d. Hrvatska 449 6.7 gr 8.98 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127441 A06AD11 laktuloza LACTULOSE-MIP sirup 1 po 500 ml (67%) Chephasaar Chem.Pharm. Nemačka 423 6.7 gr 8.46 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127441 A06AD11 laktuloza LACTULOSE-MIP sirup 1 po 500 ml (67%) Chephasaar Chem.Pharm. Nemačka 423 6.7 gr 8.46 20
INDIKACIJA
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
 A06AD15 makrogol 4000
3125300 A06AD15 makrogol 4000 FORTRANS prašak za oralni ras 4 po 64 g Ipsen Pharma Biotech Francuska 622.8 10 gr 24.33 -
NAPOMENA
STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
3125300 A06AD15 makrogol 4000 FORTRANS prašak za oralni ras 4 po 64 g Ipsen Pharma Biotech Francuska 622.8 10 gr 24.33 -
NAPOMENA
STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
 A07 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTI-INFEKTIVNI
 A07A Intestinalni antiinfektivi
 A07AA Antibiotici
 A07AA02 nistatin
1327260 A07AA02 nistatin NYSTATIN obložena tableta 10 po 500000 i.j. Panfarma d.o.o. Republika Srbija 43.2 1.5 Mi.j. 12.96 20
2327262 A07AA02 nistatin NYSTATIN kapi 1 po 24 ml (100000 i.j./1 ml) Panfarma d.o.o. Republika Srbija 56.1 1.5 Mi.j. 35.1 20
 A07D Antipropulzivi
 A07DA Antipropulzivi
 A07DA03 loperamid
2126400 A07DA03 loperamid LOPERAMID kapi 1 po 15 ml (2 mg/ml) Zdravlje a.d. Republika Srbija 66.6 10 mg 22.2 30%
1126401 A07DA03 loperamid LOPERAMID tableta 20 po 2 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 63.4 10 mg 15.9 30%
 A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi
 A07EA Kortikosteroidi koji deluju lokalno
 A07EA06 budesonid
1129930 A07EA06 budesonid BUDOSAN gastrorezistentna ka 100 po 3 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 6 9 mg 196.57 20
INDIKACIJA
1.Chronova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona (K50).
1.Chronova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona (K50).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godišnje na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godišnje na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
1129930 A07EA06 budesonid BUDOSAN gastrorezistentna ka 100 po 3 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 6 9 mg 196.57 20
INDIKACIJA
1.Chronova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona (K50).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godišnje na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
 A07EC Aminosalicilna kiselina i slični preparati
 A07EC01 sulfasalazin
1129490 A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN tableta 100 po 500 mg Pfizer Enterprises Luksemburg 768.6 2 gr 30.74 20
 A07EC02 mesalazin
1129300 A07EC02 mesalazin 5-ASA obložena tableta 100 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 806.2 1.5 gr 48.37 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
1129300 A07EC02 mesalazin 5-ASA obložena tableta 100 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 806.2 1.5 gr 48.37 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
5129303 A07EC02 mesalazin 5-ASA supozitorija 30 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 650.9 1.5 gr 130.18 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
5129303 A07EC02 mesalazin 5-ASA supozitorija 30 po 250 mg Slaviamed Republika Srbija 650.9 1.5 gr 130.18 20
INDIKACIJA
1. Chronova bolesti (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.
5129472 A07EC02 mesalazin SALOFALK supozitorija 10 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 709.5 1.5 gr 212.85 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
5129472 A07EC02 mesalazin SALOFALK supozitorija 10 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 709.5 1.5 gr 212.85 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129470 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 50 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 801.3 1.5 gr 96.16 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129470 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 50 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 801.3 1.5 gr 96.16 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129471 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 100 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1 1.5 gr 87.64 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129471 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 100 po 250 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1 1.5 gr 87.64 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129474 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 50 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1 1.5 gr 85.64 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129474 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 50 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 1 1.5 gr 85.64 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129475 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 100 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 2 1.5 gr 78.45 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
1129475 A07EC02 mesalazin SALOFALK tableta 100 po 500 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemačka 2 1.5 gr 78.45 50%
INDIKACIJA
1. Chronova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima
 A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE
 A09A Digestivi, uključujući enzime
 A09AA Preparati sa enzimima
 A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)
1121140 A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) PANKREATIN obložena tableta 50 po 125 mg Galenika a.d. Republika Srbija 91 - 0 50%
1121100 A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) FESTAL N obložena tableta 20 po 192 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 63.5 - 0 50%
1121101 A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) FESTAL N obložena tableta 500 po 192 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 1 - 0 -
 A10 LEKOVI KOJI SE UPOTRBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU (ANTIDIJABETICI)
 A10A Insulini I analozi
 A10AB Insulini I analozi, kratkog dejstva
 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani
41537 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID HM 100 injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41537 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID HM 100 injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41413 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID PENFILL injekcija,karpula 5 po 3ml(100ij/1ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41413 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID PENFILL injekcija,karpula 5 po 3ml(100ij/1ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41414 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID Novo Let injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41414 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani ACTRAPID Novo Let injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41523 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3ml (100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41523 A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3ml (100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41425 A10AB01 insulin humani,kristalni HUMULIN R injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41425 A10AB01 insulin humani,kristalni HUMULIN R injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41533 A10AB01 insulin kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41533 A10AB01 insulin kratkog dejstva, humani INSUMAN RAPID OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
 A10AB05 insulin aspart (analog humanom)
41532 A10AB05 insulin aspart NOVO RAPID injekcija,bočica 1 po 10ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 63.91 20
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41532 A10AB05 insulin aspart NOVO RAPID injekcija,bočica 1 po 10ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 63.91 20
INDIKACIJA
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41527 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVORAPID FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
41527 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVORAPID FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
41528 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVOMIX 30 FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
41528 A10AB05 insulin aspart (analog humanom) NOVOMIX 30 FLEXPEN injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 2 40 i.j. 74.01 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
 A10AB06 insulin glulizin
41549 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,bočica 1 po 10 ml (100i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 1 40 i.j. 64.04 20
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41549 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,bočica 1 po 10 ml (100i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 1 40 i.j. 64.04 20
INDIKACIJA
NAPOMENA
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41548 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 2 40 i.j. 72.1 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
41548 A10AB06 insulin glulizin APIDRA injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Aventis Pharma Deutschland GmbH Nemačka 2 40 i.j. 72.1 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
 A10AC Insulini i analozi, srednje dugog dejstva
 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani
41538 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD HM injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41538 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD HM injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41400 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD NOVOLET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41400 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD NOVOLET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41401 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan) INSULATRD HM PENFILL injekcija,karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41401 A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan) INSULATRD HM PENFILL injekcija,karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41524 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41524 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN injekcija,karpula (za Optipen) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41428 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN NPH injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41428 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN NPH injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41515 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN PEN NPH injekcija,karpula sa 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41515 A10AC01 insulin humani izofan HUMULIN PEN NPH injekcija,karpula sa 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41534 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41534 A10AC01 rekombinantni humani insulin INSUMAN BAZAL OPTISET injekcija,karpula sa 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
 A10AD Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva
 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani
41536 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 HM injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41536 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 HM injekcija,bočica 1 po 10 ml(100 i.j./1 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 964.6 40 i.j. 38.58 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41408 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 10 HM PENFILL injekcija, karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41408 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 10 HM PENFILL injekcija, karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41409 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 20 HM PENFILL injekcija, karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41409 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 20 HM PENFILL injekcija, karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41403 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 PENFILL injekcija, karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41403 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 PENFILL injekcija, karpula (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41402 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 NOVOLET injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41402 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani MIXTARD 30 NOVOLET injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41522 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani INSUMAN COMB 25 ZA OPTIPEN injekcija, karpula (za Optipen) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41522 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani INSUMAN COMB 25 ZA OPTIPEN injekcija, karpula (za Optipen) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41535 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani INSUMAN COMB 25 OPTI SET injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41535 A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani INSUMAN COMB 25 OPTI SET injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41427 A10AD01 insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30% HUMULIN M3 injekcija, karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41427 A10AD01 insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30% HUMULIN M3 injekcija, karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41514 A10AD01 insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30% HUMULIN PEN M3 injekcija, karpula s 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
41514 A10AD01 insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30% HUMULIN PEN M3 injekcija, karpula s 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 1 40 i.j. 52.54 20
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
 A10AE Insulini I analozi, dugog dejstva
 A10AE04 insulin glargin
41530 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTI PEN injekcija, karpula 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 4 40 i.j. 112.32 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
41530 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTI PEN injekcija, karpula 5 po 3ml (100ij/1ml) Aventis Intercontinental Francuska 4 40 i.j. 112.32 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
41531 A10AE04 insulin glargin LANTUS Opti Set injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/ml) Aventis Intercontinental Francuska 4 40 i.j. 112.32 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
41531 A10AE04 insulin glargin LANTUS Opti Set injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/ml) Aventis Intercontinental Francuska 4 40 i.j. 112.32 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
 A10AE05 insulin detemir
41550 A10AE05 insulin detemir LEVEMIR FLEXPEN injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 4 40 i.j. 112.32 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
41550 A10AE05 insulin detemir LEVEMIR FLEXPEN injekcija, karpula s 5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk A/S Danska 4 40 i.j. 112.32 20
INDIKACIJA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
NAPOMENA
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
 A10B Oralni antidijabetici (Lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
 A10BA Bigvanidini
 A10BA02 metformin
1043060 A10BA02 metformin GLUFORMIN film tableta 30 po 500 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 66.2 2 gr 8.83 20
1043070 A10BA02 metformin TEFOR tableta 30 po 500 mg Galenika a.d. Republika Srbija 66.2 2 gr 8.83 20
1043090 A10BA02 metformin SIOFOR (Lek je brisan sa Li 0 0
1043093 A10BA02 metformin SIOFOR (Lek je brisan sa Li 0 0
1043200 A10BA02 metformin METFORMIN film tableta 30 po 500 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 62.9 2 g 8.39 20
1043201 A10BA02 metformin METFORMIN film tableta 30 po 850 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 109.8 2 g 8.61 20
1043107 A10BA02 metformin GLUCOPHAGE film tableta 30 po 1000 mg Merck Sante Francuska 179 2 gr 11.94 25%
 A10BB Sulfonamidi, derivati sulfonilureje
 A10BB01 glibenklamid
1042320 A10BB01 glibenklamid GLIBENKLAMID tableta 30 po 5 mg Fampharm Republika Srbija 65.1 10 mg 4.34 20
1042090 A10BB01 glibenklamid DAONIL tableta 30 po 5 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 65.1 10 mg 4.34 20
1042332 A10BB01 glibenklamid MANINIL (Lek je brisan sa Li 0 0
 A10BB07 glipizid
1042300 A10BB07 glipizid GLUCOTROL XL tableta 30 po 5 mg Pfizer SAD 313.5 10 mg 20.9 75%
1042301 A10BB07 glipizid GLUCOTROL XL tableta 30 po 10 mg Pfizer SAD 649.4 10 mg 21.65 75%
 A10BB09 gliklazid
1042076 A10BB09 gliklazid GLIKOSAN tableta 30 po 80 mg Slaviamed Republika Srbija 157.1 0.16 gr 10.47 20
1042070 A10BB09 gliklazid GLIORAL tableta 30 po 80 mg Galenika a.d. Republika Srbija 157.1 0.16 gr 10.47 20
1042065 A10BB09 gliklazid DIPRIAN tableta 30 po 80 mg Panfarma d.o.o. Republika Srbija 157.1 0.16 gr 10.47 20
1042062 A10BB09 gliklazid DIAPREL MR tableta 60 po 30 mg Les Laboratories Servier Francuska 600 - 0 75%
 A10BB12 glimepirid
1042016 A10BB12 glimepirid DIULONG tableta 30 po 1 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 135 2 mg 9 20
1042015 A10BB12 glimepirid DIULONG tableta 30 po 2 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 270 2 mg 9 20
1042018 A10BB12 glimepirid DIULONG tableta 30 po 3 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 405 2 mg 9 20
1042017 A10BB12 glimepirid DIULONG tableta 30 po 4 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija 540 2 mg 9 20
1042100 A10BB12 glimepirid GLIMEPIRID tableta 30 po 2 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 270 2 mg 9 20
1042101 A10BB12 glimepirid GLIMEPIRID tableta 30 po 3 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 405 2 mg 9 20
1042102 A10BB12 glimepirid GLIMEPIRID tableta 30 po 4 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 540 2 mg 9 20
1042103 A10BB12 glimepirid GLIMEPIRID tableta 30 po 6 mg Remevita d.o.o. Republika Srbija 810 2 mg 9 20
1042310 A10BB12 glimepirid AMARYL tableta 30 po 1 mg Aventis Intercontinental Francuska 135 2 mg 9 20
1042311 A10BB12 glimepirid AMARYL tableta 30 po 2 mg Aventis Intercontinental Francuska 270 2 mg 9 20
1042312 A10BB12 glimepirid AMARYL tableta 30 po 3 mg Aventis Intercontinental Francuska 405 2 mg 9 20
1042313 A10BB12 glimepirid AMARYL tableta 30 po 4 mg Aventis Intercontinental Francuska 540 2 mg 9 20
1042310 A10BB12 glimepirid AMARYL (brisano) 0 0
1042311 A10BB12 glimepirid AMARYL (brisano) 0 0
1042312 A10BB12 glimepirid AMARYL (brisano) 0 0
1042313 A10BB12 glimepirid AMARYL (brisano) 0 0
 A10BX Ostali oralni hipoglikemici
 A10BX02 repaglinid
1341352 A10BX02 repaglinid NOVONORM tableta 90 po 2 mg Novo Nordisk A/S Danska 1 6 mg 41 75%
 A11 VITAMINI
 A11C Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije
 A11CB Vitamin A i D u kombinaciji
 A11CB.. retinol (akseroftol, vitamin A) holekalciferol
2052090 A11CB.. retinol,holekalciferol VITAMIN A+D3 kapi 1 po 15 ml (6000 + 6000 i.j./1ml) Galenika a.d. Republika Srbija 89.9 - 0 20
 A11CC Vitamin D i analozi
 A11CC03 alfakalcidol
1050100 A11CC03 alfakalcidol ALPHA D3 kapsula 50 po 0,25mcg Zdravlje a.d. Republika Srbija 373.5 1 mcg 29.88 20
1050102 A11CC03 alfakalcidol ALPHA D3 kapsula 30 po 0,5 mcg Zdravlje a.d. Republika Srbija 448.2 1 mcg 29.88 20
1050101 A11CC03 alfakalcidol ALPHA D3 kapsula 30 po 1 mcg Zdravlje a.d. Republika Srbija 751.6 1 mcg 25.05 20
 A11CC04 kalcitriol
1050121 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kapsula 100 po 0,25 mcg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 1 1 mcg 44.72 25%
INDIKACIJA
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Osteorenalna distrofija (N25.0),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa (E83.3).


1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Osteorenalna distrofija (N25.0),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa (E83.3).

NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
1050121 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kapsula 100 po 0,25 mcg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 1 1 mcg 44.72 25%
INDIKACIJA
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Osteorenalna distrofija (N25.0),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa (E83.3).

NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
1050122 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kapsula 100 po 0,5 mcg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 1 1 mcg 39 25%
INDIKACIJA
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Osteorenalna distrofija (N25.0),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa (E83.3).


1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Osteorenalna distrofija (N25.0),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa (E83.3).

NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
1050122 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kapsula 100 po 0,5 mcg F.Hoffmann-La Roche Ltd Švajcarska 1 1 mcg 39 25%
INDIKACIJA
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Osteorenalna distrofija (N25.0),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa (E83.3).

NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
 A11CC05 holekalciferol
2050087 A11CC05 holekalciferol VIGANTOL ulje kapi 1 po 10 ml (0,5 mcg/ml) Merck KGaA Nemačka 119.8 - 0 20
 A11CC07 parikalcitrol
0050140 A11CC07 parikalcitrol ZEMPLAR (brisano) 0 0
INDIKACIJA
Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom koji su na dijalizi.
Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom koji su na dijalizi.
0050140 A11CC07 parikalcitrol ZEMPLAR (brisano) 0 0
INDIKACIJA
Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom koji su na dijalizi.
 A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12
 A11DA Vitamin B1, monokomponentni
 A11DA01 tiamin (aneurin, vitamin B1)
0051156 A11DA01 tiamin (aneurin, vitamin B1) VITAMIN B1 injekcija 50 po 100 mg/1 ml Hemofarm a.d. Republika Srbija 183.9 50 mg 1.84 -
0051155 A11DA01 tiamin (aneurin, vitamin B1) VITAMIN B1 injekcija 50 po 250 mg/2 ml Hemofarm a.d. Republika Srbija 267.6 50 mg 1.07 -
 A11E Vitamini B kompleksa, uključujući kombinacije
 A11EX.. vitamini B-kompleksa, ostale kombinacije
0052184 A11EX.. vitamini B-kompleksa BEVIPLEX injekcija 5 po 3 ml Galenika a.d. Republika Srbija 176.4 - 0 -
 A11G Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije
 A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni
 A11GA01 askorbinska kiselina
0051845 A11GA01 askorbinska kiselina VITAMIN C injekcija 50 po 500 mg/5ml Galenika a.d. Republika Srbija 810 0.2 gr 6.5 -
 A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati
 A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati
 A11HA02 piridoksin (vitamin B6)
0051351 A11HA02 piridoksin (vitamin B6) BEDOXIN injekcija 50 po 50 mg/2ml Galenika a.d. Republika Srbija 384.7 0.16 gr 24.62 -
 A12 MINERALI
 A12A Kalcijum
 A12AA Kalcijum
 A12AA02 kalcijum glubionat
0053081 A12AA02 kalcijum glubionat CALCIUM SANDOZ injekcija 5 po 10ml (0,1375 g/1 ml) Novartis Consumer Health SA Švajcarska 368.9 2.75 gr 147.56 -
INDIKACIJA0053081 A12AA02 kalcijum glubionat CALCIUM SANDOZ injekcija 5 po 10ml (0,1375 g/1 ml) Novartis Consumer Health SA Švajcarska 368.9 2.75 gr 147.56 -
INDIKACIJA

 A12AA04 kalcijum karbonat
1053075 A12AA04 kalcijum karbonat KALCIUM KARBONAT tableta 50 po 1g Alkaloid a.d. Republika Makedonija 127.4 3 gr 7.64 20
 A12B Kalijum
 A12BA Kalijum
 A12BA01 kalijum hlorid
1053260 A12BA01 kalijum hlorid KALIJUM HLORID tableta 40 po 1g Sigmapharm Republika Srbija 104.8 3 gr 7.86 20
INDIKACIJA1053260 A12BA01 kalijum hlorid KALIJUM HLORID tableta 40 po 1g Sigmapharm Republika Srbija 104.8 3 gr 7.86 20
INDIKACIJA

1053240 A12BA01 kalijum hlorid REKAFARM tableta 40 po 1g Farmakos Republika Srbija 104.8 3 gr 7.86 20
INDIKACIJA1053240 A12BA01 kalijum hlorid REKAFARM tableta 40 po 1g Farmakos Republika Srbija 104.8 3 gr 7.86 20
INDIKACIJA