Ocenite:
  • 99
(3.29 / 99)

Upala srednjeg uha (Otitis media)

Akutni otitis predstavlja akutni zapaljenski proces u srednjem uvu koji nastaje u toku infekcije gornjih disajnih puteva (rinitis, sinuzitis, tonzilofaringitis). Značaj zapaljenja srednjeg uva je u njegovoj visokoj incidenci u opštoj populaciji i potencijalno opasnim komplikacijama, narošito endokranijalnim. Zapaljenje srednjeg uva može zahvatiti pojedine njegove delove, ali obično postoji umerena inflamacija svih delova srednjeg uva. Tip i intenzitet zapaljenja u srednjem uvu (negnojni i gnojni) zavisi od virulencije mikroorganizama, otponosti i uzrasta pacijenta, načina i efekta lečenja. Zbog ovoga akutni otitis postoji u blagoj i teškoj kliničkoj formi.

Uzrok nastanka

 

Najčešći put infekcije je preko tube, retko hematogeni (kod infektivnih bolesti) i egzogeni (kod rupture bubne opne). Bolest može nastati usled nepravilnog izduvavanja sekreta iz nosa. Uzročnici su streptokokus, pneumokokus, hemofilus, a virusi mogu da im prethode.

Klinička slika

 

Faza eksudativne inflamacije je prva i traje 1 - 2 dana. Nastupaju porast temperature, pulsirajući bol, posebno noću, nagluvost, zujanje i osetljivost mastoidnog nastavka. Otoskopski se vidi hiperemija bubne opne sa gubitkom vidljivosti elemenata, zatim baloniranost bubne opne i nekad pulsacije.

Odbrambena faza je sledeća i traje 3 - 8 dana. Purulentni eksudat može spontano procureti kroz bubnu opnu, što vodi smanjenju bola. Otoskopski se vidi purulentan sekret u kanalu. Posle 2-4 nedelje dolazi do komplentne rezolucije procesa, sa gubitkom sekreta i zarastanjem eventualne perforacije. Retko se perforacija zatvara debelim vezivnim tkivom sa priraslicama i rezidualnom nagluvošću ili perforacija postaje stalna.

Lečenje

 

Lečenje obuhvata sistemske antibiotike 10 dana (polusintetski penicilin, amoksicilin), kapi u nos i analgetike. Kod lakših, negnojnih oblika dovoljna je peroralna primena antibiotika. Lokalno antibiotske kapi ne treba primenjivati, već lokalnu toaletu kanala bez njegovog zatvaranja.

Neadekvatna terapija (nedovoljna doza, vremenskii period lečenja i izbor antibiotika) može dovesti do komplikacija, bilo u ranoj ili kasnoj fazi (ponovno javljanje temperature, bola i sekrecije, glavobolje, poremećaj opšteg stanja i porast sedimentacije)

Operacija je indikovana kod postojanja komplikacija (mastoiditis, labirintitis, meningitis,epiduralni empijem, tromboza sigmoidnog sinusa, apsces mozga), ponovne supuracije, febrilnosti i bola, pogoršanja opšteg stanja.

 Komentari: 3 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar
 

Bolesti koje počinju slovom:


Pretraga po ključnoj reči:


  

Kategorije bolesti

Bolesti uha, grla i nosa (Otorinolaringologija)