Ocenite:
  • 48
(2.73 / 48)

Haemophilus influenzae

Rod Haemophilus čine mali, nepokretni, asporogeni Gram negativni bacili, za čije kultivisanje je neophodna krv u podlozi sa faktorima X i V. Haemophilus influenzae ima spoljašnju membranu i produkuje endotoksin. Na osnovu građe polisaharida oblici sa kapsulom su podeljeni na 6 serotipova.

Put prenošenja

H.influenzae je čest, skoro redovni stanovnik gornjih respiratornih puteva. Kliconoštvo je veoma retko, ali je procenat mnogo veći u tzv. kućnim kontaktima. Izvor infekcije je čovek koji putem kapljica izbacuje iz nazofarnksa H.influenzae.

Patološki (medicinski) značaj

Haemophilus influenzae je bakterija koja uzrokuje čitav niz ozbiljnih bolesti. Gnojni meningitis najčešća je bolest i najčešće se javlja kod odojčadi i male dece, retko i odraslih osoba. Bolest može početi na dva načina. Prvi daleko češći odvija se sporije sa manifestacijama koje prate respiratorna oboljenja. Nakon 2-3 dana javljaju se znaci afekcije CNS - a ( centralni nervni sistem) - letargija, čvrsta fontanela, rigiditet, iritabilnost. U retkim slučajevima bolest može početi kao septični šok koji podseća na meningokokcemiju, pa se čak može naći i ospa. Komplikacije su dosta česte i skoro 30% obolelih ima subduralnu efuziju. Čest pratilac su i konvulzije.

H.influenzae takođe uzrokuje: upalu pluća, upalu hrskavičnog poklopca u grlu (epiglotitis) koja uzrokuje otežano disanje i gušenje, sepsu - prisustvo bakterija u krvi što dovodi do opšteg teškog stanja: visoka temperatura, klonulost, otežano disanje, bledilo, hladne ruke i noge, povraćanje, upalu zglobova, rinofaringitise, sinusitise, otitise, konjunktivitise i dr.

Mikrobiološka dijagnostika

Izoluje se iz sputuma, brisa grla i nosa, oka, likvora, krvi. Može se dokazati reakcijom aglutinacije na pločici. Lako se identifikuje u laboratoriji pomoću fenomena stelitizma.

Lečenje

Lečenje je nekada sprovođeno penicilinom ali nakon porasta rezistencije na ovaj antibiotik sve značajnije mesto pripada cefalosporinima treće generacije. Takođe se preporučuje kombinacija hloramfenikola i ampicilina.

 Komentari: 6 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar