Ocenite članak:
  • 65
(3.42 / 65)

Zašto je povišena laktatdehidrogenaza (LDH) u krvi?


Autor: dr Aleksandar Marković   

zašto-je-povišena-laktatdehidrogenaza-ldh-u-krvi

LDH je enzim koji sa nalazi u jetri, srcu, bubrezima, skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. LDH je protein koji se može naći u celom telu. Enzim koji se uglavnom nalazi unutar ćelija.

Molekul LDH sastoji se od četri peptidna lanca (podjedinice) tipa M odnosno H. Sastav podjedinica u pet izoenzima koji se razdvajaju elektroforetskom tehnikom je sledeći: LDH-1 (H4); LDH-2 (H3M); LDH-3 (H2M2); LDH-4 (HM3); LDH-5 (M4). Šesti izoenzim, LDH-X sastoji se od 4X podjedinice, a smešten je u postpubertetskim testikularnim ćelijama. Odnos pojedinih izoenzima prema ukupnom LDH karakterističan je za bolesti pojedinih organa.

Referentne vrednosti:

Muškarci i žene: <241 U/L

LDH-1 19.2 – 27.4%
LDH-2 29.3 – 40.3%
LDH-3 23.0 – 31.0%
LDH-4 9.7 – 16.5%
LDH-5 4.6 – 11.2%

LDH je povišen u megaloblastnoj i pernicioznoj anemiji, virusnom hepatitisu, šoku, hipoksiji, infarktu miokarda, cirozi, opstruktivnoj žutici, bubrežnim bolestima, metastatskom karcinomu, kod svih stanja praćenih propadanjem skeletnih mišića, jetre, pluća, kože. Takođe, i kod raspadanja crvenih krvnih zrnaca i nekih tumora. Gotovo svaka vrsta karcinoma kao i mnoge druge bolesti mogu uzrokovati povećanje LDH. Zbog toga se LDH ne može koristiti za dijagnozu nekog posebnog tipa karcinoma. LDH se koristi i za praćenje uspeha lečenja nekih karcinoma kao što je karcinom testisa, Ewingov sarkom, non-Hodgkinov limfom i neki oblici leukemija.

Dijagnostička značajnost:

­ -LDH-1 i/ili LDH-2 u akutnom infarktu miokarda.
­-LDH-3 u infarktu pluća, virusnom hepatitisu, infekcioznoj mononukleozi, toksičnom hepatitisu.
-LDH-4 i 5 u bolestima jetre, povredama skeletnog mišića, zapaljenskim i degenerativnim bolestima skeletnog mišića, malignim bolestima.


 Komentari: 3 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru