Ocenite:
  • 58
(2.5 / 58)

Respiratorna alkaloza

Respiratorna alkaloza je patološki proces u kome je primarno povećana alveolarna ventilacija u odnosu na metaboličku produkciju CO2 (ugljen-dioksida). Ovo stanje se karakteriše povećanjem pH, niskim pCO2 i različitim stepenom smanjenja serumskog bikarbonata.

Uzrok nastanka

Veliki je broj mogućih uzroka: poremećaj centralnog nervnog sistema (anksioznost, tumor moždanog stabla, infekcije), lekovi (salicilati, teofilin, kateholamini), hipoksemija (velika nadmorska visina, teška anemija), plućne bolesti (pneumonija, plućni edem, plućna embolija), gram-negativna sepsa i dr.

Klinička slika

Simptomi respiratorne alkaloze uzrokovani su povećanom razdražljivošću nervnog sistema. Klinički se ispoljava parestezijama, tetanijom, sinkopom, grčevima i srčanim aritmijama.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu povišenja pH i sniženja pCO2; bikarbonati su normalni ili kompenzatorno sniženi.

Lečenje

Lečenje je usmereno na uzrok. Ako postoji produžena hiperventilacija koristi se i disanje u papirnu kesu ili aparat kojim se ponovo udiše izdahnuti vazduh. Kod preteće tetanije daje se kalcijum glukonat. Može se pokušati i sa diureticima koji inhibiraju karboanhidrazu, jer se na taj način pojačava eliminacija bikarbonata.

 Komentari: 1 | Pogledajte komentare Pošaljite komentar