Ocenite članak:
 • 241
(4.53 / 241)

Kada je povišen C reaktivni protein (CRP)?


Autor: dr Vladimir Kecman   

kada-je-povišen-c-reaktivni-protein-crp

CRP je skraćenica koja označava C reaktivni protein. Reč je o proteinu koji se proizvodi u jetri. Njegova koncentracija u venskoj krvi se koristi kao značajan biohemiski parametar za mnoga stanja.
Normalna koncentracija CRP - a se smatra do 10mg/l. Ne postoji značajna razlika između referentnih vrednosti za muškarce i žene, niti za životnu dob.

Nenormalno niske vrednosti se mogu naći kod osoba koje su na terapiji lekovima za smanjenje ,,masnoća" u krvi (statinima) ili na terapiji aspirinom.

Visoke vrednosti se mogu očekivati kao posledica pojačanog  fizičkog napora, trudnoća (naročito  poslednjih nekoliko meseci), uzimanje oralnih kontraceptiva, pušenje i visoka nadmorska visina, a naročito povišene masnoće u serumu (lipemija) i postojanje tzv. Reumatoidnih faktora. Takođe mogu se očekivati i kod  kod šećerne bolesti i arterijske hipertenzije.

Pravi značaj međutim u kliničkoj praksi ima porast koncentracije koji je obično karakteristika nekog od navedenih stanja:
 • Maligna oboljenja (naročito limfomi)
 • Sistemski lupus eritematodes
 • Reumatoidni artritis
 • Vaskulitisi
 • Infarkt miokarda – visokosenzitivni CRP služi Kao parametar za procenu kardiovaskularnog rizika
 • Infekcija - naročito bakteriskih u kojima je porast mnogo brži i izraženiji od porasta sedimentacije ili broja leukocita. Kod virusnih infekcija to nije slučaj pa to takođe nekad može biti značajan diferencijalno dijagnostički parametar za razlikovanje bakteriskih i virusnih infekcija
 • Zapaljenjska oboljenja creva
 • Pneumokokna pneumonija
 • Reumatska groznica
 • Tuberkuloza


 Komentari: 14 | Pogledajte komentare | Pošaljite komentar Postavite pitanje lekaru