Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
B95 Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti
Streptococcus et staphylococcus ut causae morborum
B95.0 Streptokok A kao uzrok bolesti
Streptococcus A ut causa morborum
B95.1 Streptokok B kao uzrok bolesti
Streptococcus B ut causa morborum
B95.2 Streptokok D kao uzrok bolesti
Streptococcus D ut causa morborum
B95.3 Pneumonijski streptokok kao uzrok bolesti
Streptococcus pneumoniae ut causa morborum
B95.4 Drugi streptokoki kao uzrok bolesti
Streptococci alii ut causa morborum
B95.5 Neoznačeni streptokoki kao uzrok bolesti
Streptococci ut causa morborum
B95.6 Staphylococcus aureus kao uzrok bolesti
Staphylococcus aureus ut causa morborum
B95.7 Drugi stafilokoki kao uzrok bolesti
Staphylococci alii ut causa morborum
B95.8 Neoznačeni stafilokoki kao uzrok bolesti
Staphylococci non specificati ut causa morborum
B96 Drugi bakterijski agensi kao uzrok bolesti
Agentes bacteriales alii ut causa morborum
B96.0 Mycoplasma pneumoniae kao uzročnik bolesti
Mycoplasma pneumoniae ut causa morborum
B96.1 Klebsiella pneumoniae kao uzročnik bolesti
Klebsiella pneumoniae ut causa morborum
B96.2 Escherichia coli kao uzročnik bolesti
Escherichia coli ut causa morborum
B96.3 Haemophilus influenzae kao uzročnik bolesti
Haemophilus influenzae ut causa morborum
B96.4 Proteus (mirabilis)(morgani) kao uzročnik bolesti
Proteus (mirabilis)(morgani) ut causa morborum
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) kao uzročnik bolesti
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) ut causa morborum
B96.6 Bacillus fragilis kao uzročnik bolesti
Bacillus fragilis ut causa morborum
B96.7 Clostridium perfringens kao uzročnik bolesti
Clostridium perfringens ut causa morborum
B96.8 Drugi označeni bakterijski agensi kao uzročnik bolesti
Agentes bacteriales alii specificati ut causa morborum
B97 Virusi kao uzročnici bolesti
Agentes virales ut causa morborum

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: