Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
B90 Posledice tuberkuloze
Seguelae tuberculosis
B90.0 Posledice tuberkuloze centralnog nervnog sistema
Seguelae tuberculosis systematis nervosi centralis
B90.1 Posledice tuberkuloze polno-mokraćnog sistema
Seguelae tuberculosis genitourianriae
B90.2 Posledice tuberkuloze kostiju i zglobova
Seguelae tuberculosis ossium et articulorum
B90.8 Posledice tuberkuloze drugih organa
Seguelae tuberculosis organorum aliorum
B90.9 Posledice tuberkuloze pluća i neoznačene tuberkuloze
Segueiae tuberculosis pulmonis et tuberculosis non specificatae
B91 Posledice zapaljenja sive mase kičmene moždine
Seguelae poliomyelitidis
B92 Posledice gube
Seguelae leprae
B94 Posledice drugih i neoznačenih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti
Seguelae morborum infectivorum et parasitariorum aliorum, non specificatorum

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: