Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
B35 Dermatofitoza,uzročnik dermatofiti
Dermatophytosis
B35.0 Tinea-površinsko gljivično oboljenje brade i kose
Tinea barbae et tinea capitis
B35.1 Tinea nokata
Tinea unguium
B35.2 Tinea šaka
Tinea manuum
B35.3 Tinea stopala
Tinea pedis
B35.4 Tinea tela
Tinea corporis
B35.5 Tinea u vidu koncentričnih prstenova
Tinea imbricata
B35.6 Tinea potkolenice
Tinea cruris
B35.8 Druge dermatofitoze
Dermatophytoses aliae
B35.9 Dermatofitoza,neoznačena
Dermatophytosis,non specificata
B36 Druga površinska oboljenja kože uzrokovana gljivicama
Mycoses superficiales aliae
B36.0 Pitrijaza - Gljivično oboljenje, raznobojno
Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea dlanova,tamne boje
Tinea nigra
B36.2 Tinea kose sa belim čvorićima
Tinea blanca
B36.3 Gljivično oboljenje kose sa crnim čvorićima
Piedra nigra
B36.8 Druge označene površinske mikoze
Mycoses superficiales aliae,specificatae
B36.9 Površinska mikoza,neoznačena
Mycosis superficialis,non specificata
B37 Kandidijaza,uzročnik Candida species
Candidiasis
B37.0 Kandidijaza usta
Candidiasis oris
B37.1 Kandidijaza pluća
Candidiasis pulmonis
B37.2 Kandidijaza kože i nokata
Candidiasis cutis et unguium
B37.3 Kandidijaza stidnice i usmine
Candidiasis vulvae et vaginae(N77.1*)
B37.4 Druga kandidijaza mokraćno-polnih puteva
Candidiasis urogenitalis alia
B37.5 Kandidijaza moždanica
Candidiasis meningium(G02.1*)
B37.6 Kandidijaza usrčnice
Candidiasis endocardii (139.8*)
B37.7 Sepsa - trovanje uzrokovano kandidijazom
Septicaemia candidialis
B37.8 Kandidijaza drugih lokalizacija
Candidiasis locorum aliorum
B37.9 Kandidijaza,neoznačena
Candidiasis,non specificata
B38 Kokcidioidomikoza, uzročnik Coccidioides immitis
Coccidioidomycosis
B38.0 Akutna kokcidioidomikoza pluća
Coccidioidomycosis pulmonis acuta
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: