Međunarodne klasifikacija bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Zadovoljstvo nam je da vam omogućimo pretraživanje medicinskog šifarnika bolesti, odnosno 10. reviziju Međunarodne klasifikaciju bolesti (MKB 10). Dovoljno je da u formi desno ukucate početak šifre bolesti ili zadate ključnu reč iz naziva bolesti na srpskom ili latinskom jeziku. Pretraživanje možete da suzite i izborom jedne ili više grupa bolesti.

Deseta revizija MKB utvrđena je 1990. Godine i od strane pojedinih zemalja primenuje se od 1993. Godine. Ova revizija MKB uvodi alfanumeričku šifru sa slovom na prvom i brojem na drugom, trećem i četvrtom mestu. Neke kategorije su date samo sa tri mesta - bez broja na četvrtom mestu iza decimale.Te šifre su date kao rezerva za buduća proširenja tih kategorija, što znači da će sledeća revizija MKB biti relativno mala (proširenje tih i eventualno neke nove kategorije). Deseta revizija menja i grupe oboljenja i povećava ukupan broj grupa.

Prihvatajući novu reviziju MKB i pripremajući se za XXI vek i bolji kvalitet ukupnog rada u zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije.Time bi i naša zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama članicama SZO, odnosno koristili bi se podaci morbiditeta i mortaliteta i sa našeg područja od strane SZO. Realna primarna registracija morbiditeta i mortaliteta omogućila bi sistematsko praćenje, poređenje, tumačenje i analiziranje podataka, a istovremeno poslužila bi kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene zaštite i zdravstvene delatnosti.

U tom smislu daje se ovaj izvod Desete MKB kao pomoć u korišćenju knige. Izvod sadrži najčešće dijagnoze i šifre koje su date uporedo iz devete i desete revizije MKB, gde god je to bilo moguće. Izvod sigurno ne može zameniti knjigu, ali se nadamo da će biti od pomoći u realnom registrovanju morbiditeta i mortaliteta i kao olakšica u samom korišćenju iste.

Infektivne i parazitarne bolesti
Neoplazme
Bolesti krvi i krvotvornih organa kao i poremećaji imuniteta
Endokrine bolesti, bolesti ishrane i metabolizma
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja
Bolesti nervnog sistema
Bolesti oka i adneksa oka
Bolesti uva i procesusa mastoideusa
Bolesti cirkulatornog sistema
Bolesti respiratornog sistema
Bolesti digestivnog sistema
Bolesti kože i potkožnog tkiva
Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
Bolesti genitourinarnog sistema
Trudnoća, porođaj i puerperijum
Bolesti perinatalnog perioda
Kongenitalne malformacije, deformiteti i hromozomske abnormalnosti
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i labarotorijski nalazi koji nisu klasifikovani na drugom mestu
Povrde, trovanja i posledice delovanja spoljašnjih faktora
Spoljašnji uzroci morbiditeta i mortaliteta
Faktori koji utiču na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom
I
Infektivne i parazitarne bolesti
A00-B99
Intestinalne infektivne bolesti
Tuberkuloza
Zoonoze bakterijskog porekla
Druge bakterijske bolesti
Venerične bolesti
Druge spirohetne bolesti
Druge bolesti prouzrokovane hlamidijama
Rikecioze
Virusne infekcije centralnog nervnog sistema
Virusne groznice i virusne hemoragične groznice koje se prenose artropodama
Virusne infekcije koje se karakterišu ostecenjem kože i sluznice
Virusni hepatitis
Bolesti izazvane humanoim imunodeficijentnim virusom (HIV)
Druga virusna oboljenja
Mikoze
Oboljenja uzrokovana protozoama
Helmintijaze
Pedikuloza, akarijaza I druge infestacije
Posledice infektivnih I parazitarnih bolesti
Bakterijski, virusni I drugi infektivni agensi
Druge i neoznačene infektivne bolesti
II
Neoplazme
C00-D48
Maligne neoplazme
Maligne neoplazme, potvrdjeno ili pretpostavljeno primarne, specifične lokalizacije, osim limfoidnih, hematopoetskih I srodnih tkiva
Usne, usna šupljina i farinks
Digestivni organi
Respiratorni I intratorakalni organii
Kost I zglobna hrskavica
Koža
Mezotelijalna I meka tkiva
Dojka
Ženski genitalni organi
Muški genitalni organi
Urinarni trakt
Oko, mozak I drugi delovi centralnog nervnog sistema
Tiroidna I druge endokrine zlezde
Maligni tumori označeni bolescu, sekundarnih i neoznačenih mesta
Maligne neoplazme, potvrdjeno ili pretpostavljeno primarne, limfoidnog, hematopoetskog I srodnih tkiva
Maligni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija
Carcinoma in situ
Benigne neoplazme
Neoplazme neodređene I neoznačene prirode
III
Bolesti krvi i krvotvornih organa kao i poremećaji imuniteta
D50-D89
Nutricione anemije
Hemoliticke anemije
Aplasticne I druge anemije
Poremećaji koagulacije, purpura I druga hemoragicna stanja
Druge bolesti krvi I krvotvornih organa
Odredjeni poremecaji imunog sistema
IV
Endokrine bolesti, bolesti ishrane i metabolizma
E00-E90
Poremecaji štitne žlezde
Diabetes mellitus
Drugi poremecaji regulacije glukoze i unutrašnje sekrecije pankreasa
Poremecaji drugih endokrinih zlezdi
Malnutricija
Drugi nutritivni nedostaci
Gojaznost i druge hiperalimentacije
Metabolicki poremecaji
V
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja
F00-F99
Organski i simptomatski dusevni poremecaji
Dusevni I poremecaji ponasanja nastali upotrebom psihoaktivnih supstanci
Shizofrenija, shizoidni poremecaji I sumanuta duševna oboljenja
Poremecaji raspolozenja
Neuroze, stresni I somatoformni poremecaji
Sindromi ponasanja udruženi sa fiziološkim smetnjama I fizičkim činiocima
Poremecaji ličnosti I poremećaji ponašanja odrasle osobe
Duševna zaostalost
Poremecaji psihičkog razvoja
Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
Neodredjeni dusevni poremecaji
VI
Bolesti nervnog sistema
G00-G99
Inflamatorna oboljenja centralnog nervnog sistema
Sistemske atrofije koje primarno zahvataju centralni nervni sistem
Ekstrapiramidalna oboljenja I poremećaji kretanja
Druge degenerativne bolesti nervnog sistema
Druge demijelinizirajuće bolesti centralnog nervnog sistema
Epizodicni I paroksizmalni poremecaji
Oštećenje nerava, nervnih korenova I pleksusa
Polineuropatije I drugi poremecaji perifernog nervnog sistema
Bolesti misićno-nervne spojnice I bolesti mišića
Cerebralna paraliza I drugi paraliticki sindromi
Druge bolesti nervnog sistema
VII
Bolesti oka i adneksa oka
H00-H59
Bolesti očnih kapaka, lakrimalnog sistema I orbite
Bolesti konjuktive
Bolesti sklere, kornee, irisa I cilijarnog tela
Bolesti sociva
Bolesti horoideje I retine
Glaukom
Bolesti staklastog tela I jabucice oka
Bolesti optikusa I optičkih puteva
Bolesti mišića oka, binokularnog motiliteta, akomodacija I refrakcija
Poremećaji vida I slepilo
Ostali poremecaji oka I adnexa oka
VIII
Bolesti uva i procesusa mastoideusa
H60-H95
Bolesti spoljašnjeg uva
Bolesti srednjeg uva I mastoida
Bolesti unutrašnjeg uva
Druge bolesti uva
IX
Bolesti cirkulatornog sistema
I00-I99
Akutna reumatska groznica
Hronična reumatska bolest srca
Hipertenzija
Ishemična bolest srca
Bolesti srca plućnog porekla I bolesti krvnih sudova pluća
Bolesti vena, limfnih sudova I limfnih čvorova, koja nisu na drugim mestima klasifikovana
Druge bolesti cirkulatornog sistema
X
Bolesti respiratornog sistema
J00-J99
Akutna infekcija gornjeg respiratornog sistema
Influenca I pneumonija
Druge akutne infekcije donjeg respiratornog sistema
Druge bolesti gornjeg respiratornog sistema
Hronične bolesti donjeg respiratornog sistema
Bolesti pluća izazvane spoljašnim agensima
Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma
Supurativna I nekrotična stanja donjeg respiratornog sistema
Druge bolesti pleure
Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma
XI
Bolesti digestivnog sistema
K00-K93
Bolesti usne šupljine, pljuvačnih žlezda I vilice
Bolesti jednjaka, želuca I duodenuma
Apendicitis
Hernia
Neinfektivni enteritisi I kolitisi
Druge bolesti creva
Bolesti peritoneuma
Bolesti jetre
Bolesti žučne kese, bilijarnog trakta I pankreasa
Druge bolesti digestivnog sistema
XII
Bolesti kože i potkožnog tkiva
L00-L99
Infekcije kože I potkožnog tkiva
Bulozne dermatoze
Dermatitis I ekcem
Papuloskvamozne dermatoze
Urtikarija I eritem
Bolesti kože I potkožnog tkiva izazvane radijacijom
Bolesti apendiksa kože
Druge bolesti kože I potkožnog tkiva
XIII
Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
M00-M94
Artropatije udružene sa infekcijama
Inflamatorne poliartropatije
Artroza
Druge bolesti zglobova
Sistemske bolesti vezivnog tkiva
Deformirajuće dorzopatije
Spondilopatije
Druge dorzopatije
Bolesti mišića
Bolesti sinovije I tetiva
Druge bolesti mekih tkiva
Bolesti strukture I čvrstine kosti
Druge osteopatije
Hondropatije
XIV
Bolesti genitourinarnog sistema
N00-N99
Glomerulonefritisi
Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega
Bubrežna insuficijencija
Urolitijaza
Druge bolesti bubrega I uretera
Druge bolesti urinarnog sistema
Bolesti muških genitalnih organa
Bolesti dojke
Zapaljenja ženskih karličnih organa
Nezapaljenske bolesti ženskih genitalnih organa
Druga oboljenja genitourinarnog trakta
XV
Trudnoća, porođaj i puerperijum
O00-O99
Trudnoća završena pobačajem
Edem, proteinurija I hipertenzija u trudnoći, porođaju I puerperijumu
Druge bolesti majke vezane za trudnoću
Briga o majci kod problema sa plodom, vodenjkom I porođajem
Komplikacije za vreme porođajnuh trudova I porođaja
Porođaj
Komplikacije puerperijuma
Druge označene bolesti i stanja u trudnoći, porođaju i babinjama
XVI
Bolesti perinatalnog perioda
P00-P96
Bolesti ploda I novorođenčeta izazvane bolestima majke I komplikacijama trudnoće I porođaja
Bolesti povezane sa dužinom trudnoće I rastom ploda
Porođajna trauma
Respiratorne I kardiovaskularne bolesti u perinatalnom periodu
Infekcije u perinatalnom periodu
Hemoragije I hematološke bolesti ploda I novorođenčeta
Tranzitorne endokrine I metaboličke bolesti ploda I novorođenčeta
Bolesti digestivnog sistema ploda I novorođenčeta
Bolesti kože I potkožnog tkiva I poremećaj termoregulacije ploda I novorođenčeta
Druge bolesti u perinatalnom periodu
XVII
Kongenitalne malformacije, deformiteti i hromozomske abnormalnosti
Q00-Q99
Kongenitalne malformacije nervnog sistema
Kongenitalne malformacije oka, uva, lica I vrata
Kongenitalne malformacije cirkulatornog sistema
Kongenitalne malformacije respiratornog sistema
Rascep usne I rascep nepca
Druge kongenitalne malformacije digestivnog sistema
Kongenitalne malformacije genitalnih organa
Kongenitalne malformacije urinarnog sistema
Kongenitalne malformacije I deformacije mišićno-koštanog sistema
Druge kongenitalne malformacije
Hromozomske anomalije, neklasifikovane
XVIII
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i labarotorijski nalazi koji nisu klasifikovani na drugom mestu
R00-R99
Simptomi I znaci koji se odnose na cirkulatorni I respiratorni sistem
Simptomi I znaci koji se odnose na digestivni sistem I abdomen
Simptomi I znaci koji se odnose na kožu I potkožna tkiva
Simptomi I znaci koji se odnose na nervni I mišićno-koštani sistem
Simptomi I znaci koji se odnose na urinarni sistem
Simptomi I znaci koji se odnose na poimanje, percepciju, emocionalno stanje I ponašanje
Simptomi I znaci koji se odnose na govor I glas
Opšti simptomi I znaci
Abnormalni nalazi krvi, bez dijagnoze
Abnormalni nalazi urina, bez dijagnoze
Abnormalni nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci I tkiva, bez dijagnoze
Abnormalni nalazi kod dijagnostičkih snimanja I funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze
Nedovoljno definisani I nepoznati uzroci smrti
XIX
Povrde, trovanja i posledice delovanja spoljašnjih faktora
S00-T98
Povrede glave
Povrede vrata
Povrede grudnog koša
Povrede abdomena, slabine I karlice
Povrede ramena I nadlaktice
Povrede lakta I podlaktice
Povrede ručja I šake
Povrede kuka I butine
Povrede kolena I potkolenice
Povrede skočnog zgloba I stopala
Višestruke povrede tela
Povrede neznačenog predela trupa, udova ili drugih delova tela
Dejstvo stranog tela prodrlog kroz prirodni otvor
Opekotine I razjedi
Opekotine I razjedi označenih spoljašnjih delova tela
Opekotine I razjedi ograničeni na oko I unutrašnje organe
Opekotine I razjedi multiplih I neoznačenih delova tela
Promrzline
Trovanje lekovima, medikamentima I biološkim supstancama
Toksični efekti supstancija, prvenstveno nemedicinskih po poreklu
Drugi I neoznačeni efekti spoljnih uzroka
Izvesbe rane komplikacije traume
Komplikacije hiruške I medicinske nege, neklasifikovane na drugom mestu
Posledice povreda, trovanja I drugih efekata spoljnih uzroka
XX
Spoljašnji uzroci morbiditeta i mortaliteta
V01-Y98
Nesreće
Povrede vozača vozila ili putnika sa tri točka u saobraćajnim nesrećama
Povrede vozača automobila ili putnika u saobraćajnim nesrećama
Povrede vozača kamiona ili dostavnog vozila ili putnika u saobraćajnim nesrećama
Povrede vozača teškog transportnog vozila ili putnika u saobraćajnim nesrećama
Povrede vozača autobusa ili putnika u saobraćajnim nesrećama
Druge nesreće putnih vozila
Nesreće u transportu na vodi
Nesreće vazdušnog I svemirskog transporta
Nesreće vozila koje se ne mogu svrstati na drugom mestu
Padovi
Izlaganje neživim mehaničkim silama
Izlaganje živim mehaničkim silama
Zadesno davljenje I potapanje
Druga zadesna ugrožavanja disanja
Izlaganje električnoj struji, radijaciji I sredini sa ekstremnim vrednostima temperature vazuha I vazdušnog pritiska
Izlaganje dimu, vatri I plamenu
Kontakt sa toplotom I vrelim materijama
Kontakt sa otrovnim životinjama I biljkama
Izlaganje prirodnim silama
Zadesno trovanje I izlaganje toksičnim supstancama
Prekomerni napor, putovanje I oskudica
Zadesno izlaganje drugim nepecifičnim faktorima
Namerno samopovređivanje
Nasilje
Događaji neodređene namere
Komplikacije hiruške I medicinske nege
Posledice spoljašnjih uzroka morbiditeta I mortaliteta
Dodatni fatori koji se odnose na uzroke morbiditeta I mortaliteta, klasifikovani na drugom mestu
XXI
Faktori koji utiču na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom
Z00-Z99
Lica koja traže zdravstvenu službu radi pregleda I ispitivanja
Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog zaraznih bolesti
Lica koja traže zdravstvenu službu radi reprodukcije
Lica koja traže zdravstvenu službu radi specifičnih procedura I zdravstvene nege
Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog socio-ekonomskih psiho-socioloških okolnosti
Lica koja traže zdravstvenu službu radi drugih okolnosti
Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog porodične I lične anamneze I određenih stanja koja utiču na zdravlje

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: