Virusi

Rota virusi

Rota virusi spadaju u porodicu Reoviridae. To su RNK virusi, dimenzije 65-75 nm. Sastoje se od jezgra (dvolančana RNK) i dva omotača pri čemu je spoljašnji sloj infektivan po čoveka....

Pročitajte >>>

Echo virusi

Echo virusi spadaju u u rod Enterovirusa, koji pripadaju porodici Picorna virusa. Ovi virusi spadaju u RNK viruse što znači da u genomu imaju jednolančanu, linearnu RNK, najmanji su (20-30μm)....

Pročitajte >>>

Rhino virusi

Rhino virus se ubraja u rod Enterovirusa, koji pripadaju porodici Picorna virusa. Ovi virusi spadaju u RNK viruse što znači da u genomu imaju jednolančanu, linearnu RNK, najmanji su (20-30μm)....

Pročitajte >>>

Hepatitis A Virus - Žutica

Hepatitis A virus se ubraja u rod Enterovirusa, koji sa Rinovirusima pripadaju porodici Picorna virusa. Ovi virusi spadaju u RNK viruse što znači da u genomu imaju jednolančanu, linearnu RNK....

Pročitajte >>>

Coxsackie virus (Koksaki virus)

Coxsackie virusi spadaju u familiju virusa Picornaviridae, a u rod Enterovirusa. Ovi virusi spadaju u RNK viruse što znači da u genomu imaju jednolančanu, linearnu RNK, najmanji su (20-30μm). Postoje...

Pročitajte >>>