Svetski dan dece niskog rasta


Deca niskog rasta, u Srbiji, sa velikim zakašnjenjem odlaze kod endokrinologa - tj. tek u pubertetu kada je teže rešiti problem, nego što je to slučaj sa decom u predškolskom uzrastu. Nizak rast je najčešće posledica genetike. Odluku o tome da li dete treba da se ispituje donosi pedijatar, a ne roditelji. 


Nizak rast deteta nije samo estetski problem, već on može ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem. Rano otkrivanje poremećaja je od izuzetnog značaja, jer u velikoj meri povećava šansu za postizanjem normalne telesne visine. 

20. septembar je Svetski dan dece niskog rasta. Na ovaj dan želimo da se baci svetlo na mišljenje da nisu sva deca niskog rasta zdrava. Niska deca imaju predispoziciju za niz drugih bolesti, kao što su: hipotiroidizma, glutenska enteropatija, hronične bubrežne bolesti, urođene srčane anomalije i slično. Koji god da je uzrok, on mora biti otkriven do polaska u školu jer svaka godina koja se izgubi, bez uspostavljanja dijagnoze i adekvatne terapije, znači gubitak centimetara u konačnoj visini. Neophodno je obratiti se lekaru ukoliko je dete niže od svojih vršnjaka, naročito ako su mu roditelji visoki ili ako je dete raslo normalno pa naglo uspori rast.

U toku prve godine, dete u proseku bi trebalo da poraste oko 22 centimetra, u drugoj oko 12, u trećoj 8, potom oko 4 centimetara godišnje  do puberteta. Merenje visine dece obavezno je na sistematskim pregledima, a po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u toku prve godine dete se na sistematskim pregledima meri sedam puta, u drugoj godini dva puta, potom jednom godišnje do kraja redovnog školovanja.

Svest o važnosti praćenja rasa deteta nije dovoljno razvojena pa se polovina dece sa ovim poremećajem dijagnostikuje onda kada je prekasno za terapiju koja je danas svima dostupna i besplatna. Veoma je važno započeti lečenje onda kada je poremećaj nestao, a obavezno pre puberteta , jer se 85% telesne visine dostiže pre adolescencije. U Srbiji trenutno oko 600 dece prima terapiju hormona rasta, ali je dece sa ovim nedostatkom sigurno više. Zbog toga je veoma važno da roditelji redovno vode decu nasistematske preglede, kao i da sami pratiti da li se njihovo dete razvija na pravi način. 

Pozivamo roditelje da koriste aplikaciju 'Karta rasta' i putem nje redovno proveravaju da li se njihovo dete nalazi u optimalnoj zoni rasta.Podeli tekst:
Izvor: Nacionalno udruženje osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom - HORAST

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde