Osmi simpozijum urgentne medicine sa međunarodnim učešćem - Soko banja, Srbija


OPŠTE INFORMACIJE 

 Svi radovi  koje prihvati  Naučn i  odbor  Simpozijuma  biće objavljeni na CD  " Zbornik radova sa osmog Simpozijuma urgentne medicine "

 Uvodna predavanja predavača po pozivu vremenski su ograničena na 15 minuta.  

Usmena prezentacija najkvalitetnijih radova  koje odabere  Naučn i   odbor  Simpozijuma , kao i poster - prezentacije, vremenski su ograničene na 7 minuta.  

Prezentacije postera održavaće se   u prisustv u  predsedavajućih i autora radova. 

KOTIZACIJA 

   Iznos kotizacije se uplaćuje na   tekući račun Srpskog lekarskog društva  (SLD)  broj  205 8041 21,  sa pozivom na broj  985 , u  dinarskoj protivvrednosti   na dan uplate

  

 ·        Č lanov i   SLD  do 1. septembra 2008. g odine                      50  evra  

 ·        Č lanov i   SLD posle  1. septembra  2008. godine                70  evra  

 ·        Učesnici  koji nisu članovi  SLD                                     1 00  evra  

 ·        P enzioner i  i specijalizant i                                             30  evra  

  
Dokaz o izvršenoj uplati  obavezno poneti na Simpozijum radi regulisanja učešća na Simpozijum i hotelskog smeštaja. 

   Kotizacijom su obuhvaćeni  troškovi učešća u radu Simpozijuma   (uključujući i  radni  materijal) i učešć a  u vežbaonici gorenavedenih radionica. 

  Učesnici Simpozijuma se, priloživši dokaz o prethodno uplaćenoj kotizaciji, prijavljuju na Simpozijum i podnose zahtev za rezervaciju sobe preko  S lužbe  p rodajnog kapaciteta hotela  najkasnije  do 1. septembra 2008 .  godine. 

   Ukupna cena aranžmana:  

 ·        7.280,00 dinara po osobi   u svim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama 

 ·        9.180,00 dinara po osobi u jednokrevetnim sobama 

  Cena svečane večere za goste koji nisu smešteni u hotelu  je  1.200,00 dinara. 

   Način plaćanja 

Učesnici Simpozijuma mogu troškove aranžmana pre početka korišćenja usluga avansno platiti direktno hotelu   na tekući račun br oj  840 981627 70  kod Uprave za javna plaćanja ,  ili gotovinski na recepciji hotela tok om  boravka

  

" Proleće P.J. K PZ – H otel  " Moravica " , Soko b anja  

PIB:100794966  

Telefon 018 / 830-622 ; 018/ 830-426  

F a ks:   018/ 880-024 

  U okviru  pratećeg  programa Osmog  s impozijuma urgentne medicine održaće se izložba medicinske opreme i farmaceutskih proizvoda.
 
 Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatorima
 Simpozijuma :  

 ·        dr Biljan i  Tomić                              063 / 856 - 7779  

 ·        dr Milan u  Božin i                           062 / 242-152  

 ·        Srpskom lekarskom društvu             011 / 3234-450  


Podeli tekst:
Izvor: Srpsko lekarsko društvo

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde