Porodica i zdravlje

Oblast u mozgu, veličine malog metalnog novčića, odgovorna je za postojanje želje za cigaretom, objavljeno je u u časopisu 'Sajans'.

Insula - deo mozga odgovoran za zavisnost

Oblast u mozgu, veličine malog metalnog novčića, odgovorna je za postojanje želje za cigaretom, objavljeno je u u časopisu 'Sajans'.

Pročitajte >>>

Konzumiranje kafe i trudnoća

Ispijanje umerenih količina kafe za vreme trudnoće ne dovodi do prevremenog porođaja ili gojaznih beba, navode danski naučnici. Konzumiranje do tri šolje kafe na dan očigledno nema nikakvog štetnog  uticaja...

Pročitajte >>>

Ponovljeni spontani pobačaj

Ponovljeni spontani pobačaj (PSP) je teško emocionalno iskustvo za par koji ga doživi, a istovremeno vrlo često težak izazov za njihovog lekara. PSP je najčešća komplikacija trudnoće i po definiciji...

Pročitajte >>>

Zubni plak

Zubni plak je čvrsta, lepljiva masa bakterija povezana sa šećerom u mrežnu  (mukopolisaharidni matriks). Ne može se isprati, ali se može odstraniti četkicom. On je uzročnik većine zubnih problema. Njegova...

Pročitajte >>>

Zubni karijes

Zubni karijes je najčešće oboljenje zuba i jedno je od najraširenijih oboljenja kod čoveka. Procenat raširenosti zubnog karijesa je naročito veliki kod kulturnijih naroda, što dsaje povoda za tvrdnju da...

Pročitajte >>>

Parodontopatija

Teško je dati jednu definiciju ove bolesti. Podsećamo da većina svetske populacije ima gingivitis i/ili parodontopatiju. Opšte prihvaćena je definicija da je parodontopatija kompleksna multifaktorijalna infekcija, komplikovana inflamantornim odgovorom domaćina,...

Pročitajte >>>

Dijastema mediana - razmak izmedju centralnih sekutića

Dijastema mediana je slobodan prostor (razmak) izmedju gornjih (češće) ili donjih (ređe) centralnih sekutića. Obično se govori o dijastemi u stalnoj denticiji (stalni zubi), mada se često zapaža kod mlečne...

Pročitajte >>>

Ptičji grip

Ptičji grip predstavlja veoma kontagiozno oboljenje živine i svih vrsta ptica koje je u 19. veku nazvano kuga kokošaka, a 1878. definisano je kao bolest. Virusi ptičjeg gripa pripadaju virusu...

Pročitajte >>>

Žene sve češće piju

Alkoholičari su osobe koje ekcesivno piju alkoholna pića i postaju postepeno zavisne od alkohola, oštećujući svoje telesno i duševno zdravlje i odnose sa drugim ljudima, narušavaju svoj socijalni status. Ženski...

Pročitajte >>>

Strije

Strije su linearne, crtaste atrofije kože. Česta su pojava kod ženskog pola. Nastaju na mestima gde se koža najviše rasteže, ali pored rastezanja kao mehaničkog faktora značajno mesto zauzimaju i...

Pročitajte >>>