1. Štitna žlezda i kortizol

    Pitanje broj: #282

    2005. godine kontrolisao sam štitnjaču i dobio sam sledeće nalaze Euthyreosis, UTSH=1,1 mU/1, Cortizol=328,9 nmo/1. Eumetabolicna. Struma jedva palpabilna i sitnozrnasta. Dg: Struma diffusa O-I euthyreotica th: 0 Ove godine sam ponovo kontrolisao štitnjaču, zbog znakova umora i hipertenzije. Cortizol = 127 nmo/l Recite mi da li su ovi nalazi zabrinjavajući i treba li da lečim nizak nivo kortizola?

    Odgovoreno: 20. 03. 2007.
    • Da bi se otklonila sumnja na smanjenu funkciju nadbubrežne žlezde, pored pažljivo uzete anamneze i kliničkog nalaza treba uraditi i glikozu, Na, K, kortizol u tri vremena i ACTH.

Ostavite komentar