Maligne bolesti i tumori

Sarkom materice

Sarkom materice čini oko 2% svih malignih tumora mišićnog i vezivnog tkiva materice. Javalja se u 5. i 6. deceniji života.

Pročitajte >>>

Sarkomi mekih tkiva

Sarkomi mekih tkiva potiču iz primitivnog mezenhima i čine oko 8% svih tumora dece. To je heterogena grupa u kojoj se opisuju tumori glatkih mišića, vezivnog tkiva (fibroznog i masnog),...

Pročitajte >>>

Osteosarkom

Osteosarkom je najčešći maligni tumor na kostima. Javlja se uglavnom posle desete godine starosti. Promene nastaju u metafizama kostiju, gde je najveći rast (blizu kolena, daleko od lakta).

Pročitajte >>>

Juingov (Ewing) sarkom

Ewingov sarkom je maligni tumor čije se tumorske ćelije mogu naći u kostima ili mekom tkivu. Ewingov sarkom opisao je 1921. godine James Ewing kao tumor pljosnatih i dugih kostiju...

Pročitajte >>>

Nefroblastom (Wilmsov tumor)

Nefroblastom je maligni tumor bubrežnog parenhima. To je najčešći tumor u dečijem uzrastu. Retko se javlja kod odraslih.

Pročitajte >>>

Bazocelularni karcinom kože

Carcinoma basocellulare cutis (BCC, bazaliom) je najčešći tumor kože i najčešći tumor čoveka uopšte. Jedan broj autora ovaj tumor označava epiteliomom umesto karcinomom zbog toga što kod njega po pravilu...

Pročitajte >>>

Planocelularni karcinom kože

Carcinoma planocellulare cutis je invazivni epidermalni tumor kože i vidljivih sluzokoža. SCC se češće javlja kod muškaraca nego kod žena i najčešće se sreće kod osoba starijih od 60 godina.

Pročitajte >>>

Bowenova bolest

Morbus Bowen predstavlja intraepidermalni carcinom in situ zbog svojih histoloških osobina i lokalizacije. Češće obolevaju muškarci u šestoj, sedmoj ili osmoj deceniji života.

Pročitajte >>>

Hepatoblastom

Hepatoblastom je tumor parenhimskih ćelija jetre, koji se javlja u ranom dečjem uzrastu, sa veoma agresivnom progresijom i lučenjem seksualnioh hormona.

Pročitajte >>>

Astrocitom

Astrocitom je spororastući cistični tumor hemisfera u odraslih i cerebeluma (malog mozga) u dece. Spada u gliome, koji su najčešći tumori mozga.

Pročitajte >>>