Kožne i polne bolesti (Dermatovenerologija)

Lawrence-Seip sindrom (Generalizovana lipodistrofija)

Generalizovana lipodistrofija obuhvata grupu sindroma koji se karakterišu potpunim odsustvom masnog tkiva i naziva se još i Lawrence-Seip sindrom.

Pročitajte >>>

Lipodistrofija

Lipodistrofija predstavlja primarnu, idiopatsku atrofiju masnog tkiva. Lokalizovana lipodistrofija podrazumeva pojedinačna, lokalizovana polja sa gubitkom masnog tkiva.

Pročitajte >>>

Stevens-Johnson sindrom (Eritema multiforme)

Stevens - Johnson sindrom (SJS) se naziva još i eritema multiforme i predstavlja poremećaj koji se odlikuje karakterističnim promenama na koži i sluzokožama.  U više od 50% slučajeva nastanak SJS...

Pročitajte >>>

Adiposis dolorosa

Adiposis dolorosa je retko oboljenje nepoznate etiologije koje se karakteriše multiplim bolnim lipomima koji se javljaju u odraslom dobu, najčešće kod postmenopauzalnih, gojaznih žena.

Pročitajte >>>

Pyoderma gangrenosum

Pyoderma gangrenosum (PG) je retko ulcerativno kožno oboljenje nepoznate etiologije. U 50% slučajeva je udruženo sa sistemskim bolestima.

Pročitajte >>>

Birt-Hogg-Dube sindrom

Birt-Hogg-Dube sindrom (BHDS) se odlikuje karakteristčnim promenama na koži udruženim najčešće sa nastankom karcinoma bubrega, spontanim pneumotoraksom i cistama na plućima .

Pročitajte >>>

Ektodermalna displazija

Ektodermalne displazije (ED) su velika, heterogena grupa naslednih sindroma koji se karakterišu primarnim defektom u razvoju dva ili više tkiva koja potiču od ektoderma. Primarno su zahvaćeni koža, dlake, nokti,...

Pročitajte >>>

Ehlers-Danlosov sindrom

Ehlers-Danlosov (Cutis hyperelastica) sindrom je posledica poremećaja u razvoju vezivnog tkiva.

Pročitajte >>>

Ramsay - Hunt sindrom

Ramsay-Hunt sindrom predstavlja herpes zoster geniculatus, odnosno, stanje kada herpes zoster zahvati ganglion geniculi, a inflamacija se može naći i u facijalnom nervu.

Pročitajte >>>

Gingivitis - upala desni

Gingivitis je zapaljenski proces karakterističan po crvenilu i otoku desni, krvarenju, eroziji, ulceraciji i neprijatnom zadahu.

Pročitajte >>>