Edukacija lekara

Paranoidni poremećaji - integrativni pristup - Niš, Srbija

Paranoidna fenomenologija se opservira u širokom spektru paranoidnog procesa kao adaptivni mehanizam i kao patološko ispoljavanje. Paranoidni sindrom (u svom psihotičnom i nepsihotičnom obliku) javlja se u nizu nozoloških entiteta...

Pročitajte >>>