Edukacija lekara

Akutni koronarni sindrom bez perzistentne elevacije ST segmenta (NSTE-AKS) - Niš, Srbija

Koronarnoj bolesti danas pripada jedno od vodećih mesta kao uzroku smrti u svetu. Pacijenti sa akutnim koronarnim sindromom bez ST segment elevacije (NSTE-AKS) zahtevaju brzu kliničku orjentaciju, dijagnostiku, procenu rizika...

Pročitajte >>>

Paranoidni poremećaji - integrativni pristup - Niš, Srbija

Paranoidna fenomenologija se opservira u širokom spektru paranoidnog procesa kao adaptivni mehanizam i kao patološko ispoljavanje. Paranoidni sindrom (u svom psihotičnom i nepsihotičnom obliku) javlja se u nizu nozoloških entiteta...

Pročitajte >>>