Održana Hanen radionica "More than words"


Hanen radionica "More Than Words" održana je u Beogradu u novembru mesecu. Radionica je bila namenjena isključivo logopedima i imala je za cilj da ih obuči najdelotvornijim strategijama za rad sa decom iz autističnog spektra i decom sa deficitima u socijalnoj komunikaciji, kao i radu sa njihovim porodicama.

Radionica

Hanen centar postoji više od 35 godina u Kanadi. Poznat je i prepoznatljiv u svetu po svom pristupu edukaciji logopeda i roditelja za podsticanje razvoja govora i jezika deteta tokom svakodnevnih aktivnosti. Sam početak Hanen pristupa zasnovan je na želji da roditelji ne budu pasivni posmatrači, da ne ostaju ispred vrata dok traje logopedski tretman, već da budu prisutni i aktivni učesnici u procesu detetovog ovladavanja govorom i jezikom.
Edukacija logopeda obuhvata obuku za primenu Hanen pristupa tokom tretmana, kao i obuku za vođenje Hanen radionica za roditelje.

More Than Words knjiga"More Than Words" je Hanenov program namenjen za rad sa decom sa poremećajem iz spektra autizma i problemima socijalne komunikacije, a takođe i za decu koja još uvek nemaju dijagnozu, ali su uključena u praćenje od strane lekara. Cilj programa je da se detetove sposobnosti i veštine koje poseduje iskoriste za građenje komunikacijskih veština. Na primer, studije su pokazale da korišćenje određenih strategija (praćenje detetovih interesovanja ili spoznaja na koji način dete komunicira) mogu da podstaknu dete da komunicira i da razvije neke nove veštine.

Tokom radionice logopedi su obučeni kako da uključe roditelje da podpomognu detetove socijalne i komunikacijske veštine u svakodnevnom životu. Jedino udruženim radom logopeda i roditelja dete može da dobije pravu i potpunu stimulaciju.
Hanen "More Than Words" program zasnovan je na dokazima i daje rezultate pri primeni. Za roditelje koji žele da znaju više postoji knjiga, vodič za roditelje: "More Than Words".

Ovo je bila prva obuka u regionu. Prisutne su bile kolege iz Slovenije, Hrvatske i Srbije. Na zvaničnom sajtu centra možete potražiti vama najbližeg sertifikovanog Hanen terapeuta.
Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Vukotić bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde