Neuropatije - savremeni pristup u klasifikaciji, dijagnostici i terapiji


UNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU

Neuropatije - savremeni pristup u klasifikaciji, dijagnostici i terapiji

25. novembar 2009. od 9 – 18 časova
Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Rukovodilac seminara: Prof.dr Dragana Lavrnić
Klinika za neurologiju KCS –a

Cilj seminara : upoznavanje lekara specijalista neurologije sa novim stavovima o klasifikaciji, dijagnostici, diferencijalnoj dijagnozi i lečenju bolesnika sa polineuropatijom.

Profil slušalaca: Kurs je prevashodno namenjen lekarima specijalistima i specijalizantima neurologije.
Takođe, zbog značaja problema, kurs bi bio koristan za lekare primarne zdravstvene zaštite i lekare specijaliste medicine rada.

Broj učesnika: od 60 do 120

Kotizacija: 5.000,00 dinara, uplata se vrši na tekući račun Medicinskog fakulteta, sa pozivom na broj: RP – 246/1 – 742121

PRIJAVLJIVANjE ZA SEMINAR VRŠI SE CENTRU ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
EMAIL: [email protected]
TELEFON: 011 36 36 363 I 011 36 36 364
PISMENO: FAKS 011/3636365


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde