Medicinski značaj "STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE" - Beograd, Srbija


Profil slušalaca: lekari specijalisti mikrobiologije, pedijatrije, infektivnih bolesti i otorinolaringologije

O seminaru: Streptococcus pneumoniae je jedan od najznačajnijih humanih patogena, koji se karakteriše visokom stopom morbiditeta i mortaliteta i uzročnik je teških i po život opasnih oboljenja, posebno čestihkod male dece, starijih osoba i osoba u riziku. Takodje ga odlikuju brojni faktori virulencije kao i sposobnost razvoja visokog nivoa rezistencije na veliki broj antibiotika, a sojevi pneumokoka koji su rezistentni na penicilin, često su multiplorezistentni.

Cilj seminara je informisanje o kliničkim aspektima neinvazivnih i invazivnih pneumokoknih bolesti, definisanje potrebe za kontinuiranim praćenjem invazivnih oboljenja izazvanih Streptococcus-om pneumoniae i njegovom rezistencijom na antibiotike, upoznavanje sa metodologijom ispitivanja osetljivosti Streptococcus pneumoniae na antibiotike koja je prihvaćena u Srbiji i informisanje o imunizaciji i prevenciji pneumokoknih bolesti i iskustvima u svetu.

Metode rada: predavanja, diskusija

Predavači: Prof.dr Marija Mitić – Milikić, Prof.dr Olga Dulović, Doc.dr Nataša Vučković – Opavski, Doc.dr Srdjan Pašić, Asist.dr Vera Mijač, Asist.dr Miloš Kuzmanović, Prim.dr Branka Tomanović, dr Jovan Ječmenica

Broj učesnika: 20 do 100

Ovaj seminar se održava u okviru 6. Kongresa medicinske mikrobiologije MIKROMED 2008.

Prijavljivanje i informacije - Kongresna agencija „ARIA“, telefon 011/3160-625, faks 3160-862, e-mail: [email protected]


Podeli tekst:
Izvor: Medicinski fakultet u Beogradu

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde