Ass. dr Marijana Petrović

Specijalista interne medicine, nefrolog

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Marijana Petrović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Obrazovanje

2012. godine Izabrana u zvanje asistenta za naučnu oblast internih medicina, uža oblast nefrologije, VMA, Univerzitet odbrane u Beogradu školske

2010/11. godine upisala Akademske doktorske studije iz kliničke i eksperimentalne interne medicine - nefrologija, na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu

2001 - 2005. Specijalizacija iz interne medicine u Vojnomedicinskoj akademiji

2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Kretanje u službi

2005 - 2016. Lekar specijalista Odeljenja za kliničku nefrologiju i Odeljenja za hemodijalizu, Klinike za nefrologiju i Centra za transplantaciju solidnih organa VMA 

Član tima za kadaveričnu transplantaciju bubrega VMA


Stipendije i nagrade

2015. nagrade Ministarstva odbrane Republike Srbije i VMA za zalaganje i pokazane rezultate u radu

2012. nagrada Vojnomedicinske akademije za zalaganje i pokazane rezultate u radu


Usavršavanja

2015. Škola hemodijalize u Leskovcu

2012. Škola nefrologije u Budimpešti

2008. Sipmozijum u Minhenu: Savremena imunosupresivna terapija u transplantaciji bubrega

2006. Škola peritoneumske dijalize, Beograd

2004. i 2008. Škola transplantacije bubrega, Beograd

2005 - 2014. Učesnik više domaćih simpoziona i škola iz oblasti peritoneumske dijalize, hemodijalize, transplantacije bubrega i kliničke nefrologije


Članstva

Nefrološka sekcija Srpskog lekarskog društva

Udruženje nefrologa Srbije

Evropsko udruženje nefrologa (ERA-EDTA)

Udruženje za transplantaciju organa Srbije


Stručni radovi i knjige

Autor i koautor oko 20 stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Ass. dr Marijana Petrović