Prof. dr Ivana Binić

Dermatovenerolog

 Ivana Binić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

Prof. dr Ivana Binić je objavila veliki broj stručnih i naučnih radova u referentnim medicinskim časopisima u bazama medicinskih podataka SCI, CC, PubMed kao i na svetskim i evropskim kongresima dermatovenerologa. Njeni interesi uključuju teledermatologiju, lečenje rana, kozmetičku dermatologiju, biološku terapiju i komplementarnu medicinu. Jedan je od inicijatora za osnivanje Odeljenja za teledermatologiju i automatsku obradu podataka pacijenata Klinike za kožne i polne bolesti KC Niš.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu do 1984

"Klinička, epidemiološka i dijagnostička zapažanja kod bolesnika sa kontaktnim alergijskim dermatitom na hrom, nikl i kobalt" do 1991

Magistarski rad.

"Promene u ciklusu rasta dlake kod bolesnica sa epitelnim malignim tumorima ovarijuma tokom hemioterapije." do 2000

Doktorska disertacija.

Radno iskustvo:

Klinika za kožne i polne bolesti, Niš od 1985

Odeljenja za teledermatologiju i automatsku obradu podataka pacijenata Klinike za kožne i polne bolesti KC Niš

Jedan od osnivača.

Asistent, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu od 1986

Profesor Dermatovenerologije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu od 2005

Članstvo:

Internacionalna liga dermatologa

Evropsko udruženje kliničkih istraživača (EACR)

Udruženje dermatovenerologa Srbije

Udruženje Flebologa Srbije

Aktiva dermatovenerologa

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakažite pregled kod Prof. dr Ivana Binić