Prof. dr Aleksandar Simić

Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

 Aleksandar Simić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

Od 2015 – Zamenik direktora. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije

Od 2015 – Načelnik programa minimalno invazivne hirurgije Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška

Od 2010 – Načelnik Odeljenja, Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku i interventnu endoskopiju, Klinika za digestivnu hriurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije.

Od 1996 - Specijalista hirurg. Radni odnos na neodređeno vreme. Centar za hirurgiju jednjaka I želuca, Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.

1992 - 1996. Lekar na specijalizaciji. Prva hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinički centar Srbije.


Akakdemska zvanja:


2014 - Vanredni professor, uža naučna oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

2009 - 2014. Docent, uža naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

1998 – 2009. Asistent, uža naučnu oblast Hirurija sa anesteziologijom (opšta hirurgija), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.


Obrazovanje:


2007. Doktorska disertacija. „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.

1998. Magistarski rad. “Značaj duodenogastričnog refluksa kod bolesnika sa erozivnim ezofagitisom” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

1996 - 1998. Magistarske studije na smeru Digestivni sistem, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.

1992 - 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije. I hirurška klinika, Institut za bolesti digestivnog sistema, KCS.

1990 - 1991. Lekarski staž - Klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu.

1984 – 1990. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao u roku sa prosečnom ocenom 9,36

Osnovno i srednje obrazovanje u Beogradu, OŠ “Radoje Domanović” i X Beogradska gimnazija.


Članstvo u rukovodećim organizacijama:


2017 – član Komisije za kontrolu i unapređenje nastave na engleskom jeziku.

2015 – Zamenik direktora. Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška, Klinički centar Srbije

2013 –  Član Komisije za kontrolu nastave, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

2011 - 2012. Član Stručnog kolegijuma Kliničkog centra Srbije.

2009 – Član Programskog saveta Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Stručna usavršavanja u inostranstvu:


2011. Postdiplomski kurs „ The Surgeon in the Management of Gastric and Esophageal diseases“. The Society for Surgery of the Alimentary tract Maintenance of Certification Course, Chicago, Illionois, SAD.

2005. Kurs “Minimally invasive operating techniques in visceral surgery”, European Surgical Institute. Hamburg, Nemačka.

2001. Postdiplomski kurs “Esophageal function testing – what the GI surgeon needs to know”, American College of Surgeons. 87th Annual Clinical Congress, New Orleans, Louisiana, SAD.

2001. Odeljenje za hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, Univerzitet Južna Kalifornija, Los Anđeles, SAD. Načelnik Prof. dr Tom DeMeester.

2000. Odeljenje abdominalne, vaskularne i torakalne hirurgije Vinzenz Pallotti bolnica, Keln, Nemačka.

1988. Odeljenje abdominalne i opšte hirurgije, Univerzitet Ilinois u Čikagu, SAD. Profesor dr Loyd M. Nyhus.


Nagrade i stipendije:


2016. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja digestivnih hirurga (FCBCD), Sao Paolo, Brazil.

2011. Dobitnik Nagrade Časopisa za gastrointestinalnu hirurgiju za najbolji rad u 2010. godini.

2009. Dobitnik Nagrade grada Beograda za medicinu za 2008. godinu

2007. Počasni član Instituta za digestivni sistem Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.

2005. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja hirurga (FCBC), Rio de Janeiro, Brazil.

2000. Dobitnik svetske nagradne stipendije Medjunarodnog udruženja za bolesti jednjaka, Tokijo, Japan

1999. Pobednik Konkursa Zadužbine Andrejević, sa sedištem u Beogradu, za najbolje magistarske radove.

1988. Dobitnik Univerzitetske nagrade grada Beograda iz oblasti medicine


Članstvo u profesionalnim udruženjima:


Centralno i istočno evropsko udruženje za studije Barrett-ovog jednjaka (CEABE) - predsednik

Brazilsko udruženje digetsivnih hirurga (CBCD) – počasni član

Američko udruženje za hirurgiju alimentarnog trakta (SSAT)

Brazilsko udruženje hirurga (CBC) - počasni član

Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (ISDE)

Evropsko udruženje ezofagologa (ESE)

Svetska organizacija za specijalizovane studije za bolesti jednjaka (OESO)

Udruženje endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) - podpredsenik

Udruženje kardio-torakalnih hirurga Srbije

Sekcija grudnih hirurga Srpskog lekarskog društva

Srpsko lekarsko društvo (SLD)


Članstvo u profesionalnim udruženjima:


Pet stručno-naučnih monografija

10 poglavlja u knjigama i udžbenicima

17 radova u časopisu indeksiranom u CC ili SCI

31 rada indeksiranih u Medline-u i 17 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.

107 radova kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 57 u zbornicima nacionalnih skupova.

Oko pedeset predavanja po pozivu na svetskim medjunarodnim stručnim sastancima

Ukupno 244 stručne i naučne publikacija.


Oblasti istraživanja, dijagnostike, endoskopskog i hirurškog lečenja:


Dijagnostika oboljenja gornjeg digestivnog trakta

Gornja fleksibilna endoskopija

Ezofagealna manometrija

24 časovna pH – impedanca jednjaka

Intrerventna endoskopija gornjeg digestivnog sistema

Rigidne i pneumatske dilatacije

Endoskopske polipektomije

Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG)

Endoskopska ablacija metaplastične Barrett-ove sluzokože jednjaka – HALO sistem BARRX

Minimalno invazivna hirurgija benignih oboljenja gornjeg digestivnog trakta

Ahalazija

Gastrezofagealna refluksna bolest

Hernije hijatus jednjaka

Barrett-ov jednjak

Divertikulumi jednjaka

Funkcionalna obojenja tela jednjaka

Ulkusi želuca i duodenuma
Zakažite pregled kod Prof. dr Aleksandar Simić