Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 6 |  Sledeća »
Šifra Naziv
Z80 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru
Z80.0 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa
Z80.1 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
Z80.2 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
Z80.3 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
Z80.4 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
Z80.5 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
Z80.6 Porodična anamneza o leukemiji
Porodična anamneza o leukemiji
Z80.7 Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
Z80.8 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
Z80.9 Porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
Porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
Z81 Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
Z81.0 Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji
Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji
Z81.1 Porodična anamneza o alkoholizmu
Porodična anamneza o alkoholizmu
Z81.2 Porodična anamneza o pušenju duvana
Porodična anamneza o pušenju duvana
Z81.3 Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci
Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci
Z81.4 Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance
Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance
Z81.8 Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja
Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja
Z82 Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposoblje
Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposoblje
Z82.0 Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema
Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema
Z82.1 Porodična anamneza o slepilu i oštećenju vida
Porodična anamneza o slepilu i oštećenju vida
Z82.2 Porodična anamneza o gluvoći i oštećenju sluha
Porodična anamneza o gluvoći i oštećenju sluha
Z82.3 Porodična anamneza o moždanom udaru(šlogu)
Porodična anamneza o moždanom udaru(šlogu)
Z82.4 Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema
Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema
Z82.5 Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema
Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema
Z82.6 Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
Z82.7 Porodična anamneza o urođenim malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima
Porodična anamneza o urođenim malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima
Z82.8 Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost
Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost
Z83 Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima
Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima
Z83.0 Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV)
Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 6 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: