Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
Z70 Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom
Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom
Z70.0 Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu
Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu
Z70.1 Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata
Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata
Z70.2 Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom treće osobe
Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom treće osobe
Z70.3 Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana za
Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana za
Z70.8 Drugo savetovanje u pogledu seksa
Drugo savetovanje u pogledu seksa
Z70.9 Seksualno savetovanje, neoznačeno
Seksualno savetovanje, neoznačeno
Z71 Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta
Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta
Z71.0 Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe
Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe
Z71.1 Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza
Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza
Z71.2 Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja
Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja
Z71.3 Dijetetsko savetovanje i nadzor
Dijetetsko savetovanje i nadzor
Z71.4 Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola
Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola
Z71.5 Savetovanje i nadzor zbog narkomanije
Savetovanje i nadzor zbog narkomanije
Z71.6 Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana
Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana
Z71.7 Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)
Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)
Z71.8 Drugo označeno savetovanje
Drugo označeno savetovanje
Z71.9 Savetovanje, neoznačeno
Savetovanje, neoznačeno
Z72 Problemi povezani sa načinom života
Problemi povezani sa načinom života
Z72.0 Upotreba duvana
Upotreba duvana
Z72.2 Upotreba droga
Upotreba droga
Z72.3 Odsustvo fizičkog vežbanja
Odsustvo fizičkog vežbanja
Z72.4 Neodgovarajuća ishrana i navike u ishrani
Neodgovarajuća ishrana i navike u ishrani
Z72.5 Visoko rizično seksualno ponašanje
Visoko rizično seksualno ponašanje
Z72.6 Kockanje i klađenje
Kockanje i klađenje
Z72.8 Drugi problemi povezani sa načinom života
Drugi problemi povezani sa načinom života
Z72.9 Problem povezan sa načinom života,neoznačen
Problem povezan sa načinom života,neoznačen
Z73 Problemi u savlađivanju životnih teškoća
Problemi u savlađivanju životnih teškoća
Z73.0 Iscrpljenost
Iscrpljenost
Z73.1 Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika
Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: