Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
Z55 Problemi sa obrazovanjem i pismenošću
Problemi sa obrazovanjem i pismenošću
Z55.0 Nepismenost ili nizak nivo pismenosti
Nepismenost ili nizak nivo pismenosti
Z55.1 Nedostupnost školovanja
Nedostupnost školovanja
Z55.2 Neuspeh na ispitima
Neuspeh na ispitima
Z55.3 Neuspeh u školi
Neuspeh u školi
Z55.4 Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima
Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima
Z55.8 Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću
Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću
Z55.9 Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću,neoznačeni
Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću,neoznačeni
Z56 Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba
Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba
Z56.0 Nezaposlenost,neoznačena
Nezaposlenost,neoznačena
Z56.1 Promena posla
Promena posla
Z56.2 Strah od gubitka posla
Strah od gubitka posla
Z56.3 Stresogeni uslovi rada
Stresogeni uslovi rada
Z56.4 Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama
Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama
Z56.5 Neodgovarajući posao
Neodgovarajući posao
Z56.6 Drugi fizički ili psihički napor povezan sa poslom
Drugi fizički ili psihički napor povezan sa poslom
Z56.7 Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba
Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba
Z57 Profesionalna izloženost faktorima rizika
Profesionalna izloženost faktorima rizika
Z57.0 Profesionalna izloženost buci
Profesionalna izloženost buci
Z57.1 Profesionalna izloženost radijaciji
Profesionalna izloženost radijaciji
Z57.2 Profesionalna izloženost prašini
Profesionalna izloženost prašini
Z57.3 Profesionalna izloženost drugim zagađivačima vazduha
Profesionalna izloženost drugim zagađivačima vazduha
Z57.4 Profesionalna izloženost toksičkim agensima u poljoprivredi
Profesionalna izloženost toksičkim agensima u poljoprivredi
Z57.5 Profesionalna izlžoenost toksičkim agensima u drugim granama industrije
Profesionalna izlžoenost toksičkim agensima u drugim granama industrije
Z57.6 Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama
Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama
Z57.7 Profesionalna izlžoenost vibraciji
Profesionalna izlžoenost vibraciji
Z57.8 Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika
Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika
Z57.9 Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika
Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika
Z58 Problemi osoba u životnoj sredini
Problemi osoba u životnoj sredini
Z58.0 Izloženost buci
Izloženost buci
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: