Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
Z20 Kontakt i izloženost zaraznim bolestima
Kontakt i zloženost zaraznim bolestima
Z20.0 Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima
Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima
Z20.1 Kontakt i izloženost tuberkulozi
Kontakt i izloženost tuberkulozi
Z20.2 Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenošenja
Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenošenja
Z20.3 Kontakt i izloženost besnilu
Kontakt i izloženost besnilu
Z20.4 Kontakt i izloženost crvenki (rubeola)
Kontakt i izloženost crvenki (rubeola)
Z20.5 Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu
Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu
Z20.6 Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV)
Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV)
Z20.7 Kontakt i izloženost vašljivosti,infestaciji grinjama i drugim infestacijama
Kontakt i izloženost vašljivosti,infestaciji grinjama i drugim infestacijama
Z20.8 Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima
Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima
Z20.9 Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima
Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima
Z21 Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)
Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)
Z22 Kliconoša zaraznih bolesti
Kliconoša zaraznih bolesti
Z22.0 Kliconoša trbušnog tifusa
Kliconoša trbušnog tifusa
Z22.1 Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti
Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti
Z22.2 Kliconoša difterije
Kliconoša difterije
Z22.3 Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti
Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti
Z22.4 Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem
Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem
Z22.5 Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom
Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom
Z22.6 Kliconoša humanog T-limfotropnog virusa tip 1 (HTLV-1)
Kliconoša humanog T-limfotropnog virusa tip 1 (HTLV-1)
Z22.8 Kliconoša drugih zaraznih bolesti
Kliconoša drugih zaraznih bolesti
Z22.9 Kliconoša zarazne bolesti,neoznačene
Kliconoša zarazne bolesti,neoznačene
Z23 Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinačno)
Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinačno)
Z23.0 Potreba za imunizacijom protiv kolere
Potreba za imunizacijom protiv kolere
Z23.1 Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB)
Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB)
Z23.2 Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG)
Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG)
Z23.3 Potreba za imunizacijom protiv kuge
Potreba za imunizacijom protiv kuge
Z23.4 Potreba za imunizacijom protiv tularemije
Potreba za imunizacijom protiv tularemije
Z23.5 Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa
Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa
Z23.6 Potreba za imunizacijom samo protiv difterije
Potreba za imunizacijom samo protiv difterije
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: