Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
Y90 Podatak o uticaju alkohola određenog na osnovu koncentracije alkohola u krvi
Podatak o uticaju alkohola određenog na osnovu koncentracije alkohola u krvi
Y90.0 Koncentracija alkohola u krvi manja od 20mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi manja od 20mg/100ml
Y90.1 Koncentracija alkohola u krvi 20-39mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi 20-39mg/100ml
Y90.2 Koncentracija alkohola u krvi 40-59mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi 40-59mg/100ml
Y90.3 Koncentracija alkohola u krvi 60-79mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi 60-79mg/100ml
Y90.4 Koncentracija alkohola u krvi 80-99mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi 80-99mg/100ml
Y90.5 Koncentracija alkohola u krvi 100-119mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi 100-119mg/100ml
Y90.6 Koncentracija alkohola u krvi 120-199mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi 120-199mg/100ml
Y90.7 Koncentracija alkohola u krvi 200-239mg/100ml
Koncentracija alkohola u krvi 200-239mg/100ml
Y90.8 Koncentracija alkohola u krvi 240mg/100ml ili veća
Koncentracija alkohola u krvi 240mg/100ml ili veća
Y90.9 Prisustvo alkohola u krvi,koncentracija nije označena
Prisustvo alkohola u krvi,koncentracija nije označena
Y91 Podatak o uticaju alkohola određen nivoom intoksikacije
Podatak o uticaju alkohola određen nivoom intoksikacije
Y91.0 Blaga intoksikacija alkoholom
Blaga intoksikacija alkoholom
Y91.1 Umerena intoksikacija alkoholom
Umerena intoksikacija alkoholom
Y91.2 Teška intoksikacija alkoholom
Teška intoksikacija alkoholom
Y91.3 Veoma teška intoksikacija alkoholom
Veoma teška intoksikacija alkoholom
Y91.9 Uticaj alkohola,nije dalje označeno
Uticaj alkohola,nije dalje označeno
Y95 Zagađenje životne sredine
Zagađenje životne sredine
Y96 Uslovi povezani sa radom
Uslovi povezani sa radom
Y97 Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine
Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine
Y98 Uslovi povezani sa načinom života
Uslovi povezani sa načinom života

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: