Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
Y85 Posledice saobraćajnih udesa
Posledice saobraćajnih udesa
Y85.0 Posledice udesa sa motornim vozilom
Posledice udesa sa motornim vozilom
Y85.9 Posledice drugih i neoznačenih saobraćajnih udesa
Posledice drugih i neoznačenih saobraćajnih udesa
Y86 Posledice drugih udesa
Posledice drugih udesa
Y87 Posledice namernog samopovređivanja,nasilja i događaja neodređene namere
Posledice namernog samopovređivanja,nasilja i događaja neodređene namere
Y87.0 Posledice namernog samopovređivanja
Posledice namernog samopovređivanja
Y87.1 Posledice nasilja
Posledice nasilja
Y87.2 Posledice događaja neodređene namere
Posledice događaja neodređene namere
Y88 Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka
Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka
Y88.0 Posledice neželjenih efekata izazvanih hemikalijama,lekovima i biološkim supstancama korišćenim u le
Posledice neželjenih efekata izazvanih hemikalijama,lekovima i biološkim supstancama korišćenim u le
Y88.1 Posledice neželjenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka
Posledice neželjenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka
Y88.2 Posledice neželjenih incidenata povezanih sa medicinskim uređajima koji su primenjeni u dijagnostici
Posledice neželjenih incidenata povezanih sa medicinskim uređajima koji su primenjeni u dijagnostici
Y88.3 Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije
Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije
Y89 Posledice drugih spoljašnjih uzroka
Posledice drugih spoljašnjih uzroka

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: