Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 12 |  Sledeća »
Šifra Naziv
Y40 Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme
Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme
Y40.0 Penicilini
Penicilini
Y40.1 Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici
Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici
Y40.2 Grupa hloramfenikola
Grupa hloramfenikola
Y40.3 Makrolidi
Makrolidi
Y40.4 Tetraciklini
Tetraciklini
Y40.5 Aminoglikozidi
Aminoglikozidi
Y40.6 Rifamicini
Rifamicini
Y40.7 Antifungicidi koji deluju na pojedine sisteme
Antifungicidi koji deluju na pojedine sisteme
Y40.8 Drugi antibiotici koji deluju na pojedine sisteme
Drugi antibiotici koji deluju na pojedine sisteme
Y40.9 Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme, neoznačeni
Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme, neoznačeni
Y41 Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme
Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme
Y41.0 Sulfonamidi
Sulfonamidi
Y41.1 Antimikobakterijski lekovi
Antimikobakterijski lekovi
Y41.2 Antimalarici i lekovi koji deluju na druge protozoe u krvi
Antimalarici i lekovi koji deluju na druge protozoe u krvi
Y41.3 Drugi lekovi koji deluju protiv protozoa
Drugi lekovi koji deluju protiv protozoa
Y41.4 Antihelmintici
Antihelmintici
Y41.5 Lekovi koji deluju protiv virusa
Lekovi koji deluju protiv virusa
Y41.8 Druga označena antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme
Druga označena antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme
Y41.9 Antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme, neoznačena
Antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme, neoznačena
Y42 Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti
Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti
Y42.0 Glikokortikoidi i sintetički analogi
Glikokortikoidi i sintetički analogi
Y42.1 Tireoidni hormoni i zamene
Tireoidni hormoni i zamene
Y42.2 Antitireoidni lekovi
Antitireoidni lekovi
Y42.3 Insulin i antidijabetički lekovi za oralnu primenu
Insulin i antidijabetički lekovi za oralnu primenu
Y42.4 Kontraceptivna sredstva za oralnu primenu
Kontraceptivna sredstva za oralnu primenu
Y42.5 Drugi estrogeni i progesteroni
Drugi estrogeni i progesteroni
Y42.6 Antigonadotropini,antiestrogeni, antiandrogeni
Antigonadotropini,antiestrogeni, antiandrogeni
Y42.7 Androgeni i drugi anabolici
Androgeni i drugi anabolici
Y42.8 Drugi i neoznačeni hormoni i njihove sintetičke zamene
Drugi i neoznačeni hormoni i njihove sintetičke zamene
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 12 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: