Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
Y10 Trovanje i izlaganje analgeticima koji ne pripadaju opijatima antipireticima i antireumaticima,neutv
Trovanje i izlaganje analgeticima koji ne pripadaju opijatima antipireticima i antireumaticima,neutv
Y11 Trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotropnim prepa
Trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotropnim prepa
Y12 Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima),neutvrđene namere
Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima),neutvrđene namere
Y13 Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem,neutvrđene namere
Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem,neutvrđene namere
Y14 Trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama,neutvrđene name
Trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama,neutvrđene name
Y15 Trovanje i izlaganje alkoholu,neutvrđene namere
Trovanje i izlaganje alkoholu,neutvrđene namere
Y16 Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama,neutvrđe
Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama,neutvrđe
Y17 Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neutvrđene namere
Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neutvrđene namere
Y18 Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere
Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere
Y19 Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama,neutvrđene namere
Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama,neutvrđene namere
Y20 Vešanje,davljenje i gušenje,neodređene namere
Vešanje,davljenje i gušenje,neodređene namere
Y21 Davljenje i potapanje, neodređene namere
Davljenje i potapanje, neodređene namere
Y22 Opaljivanje iz revolvera, neodređene namere
Opaljivanje iz revolvera, neodređene namere
Y23 Opaljivanje iz puške, puške sačmare i većeg vatrenog oružja,neodređene namere
Opaljivanje iz puške, puške sačmare i većeg vatrenog oružja,neodređene namere
Y24 Opaljivanje iz neoznačenog vatrenog oružja,neodređene namere
Opaljivanje iz neoznačenog vatrenog oružja,neodređene namere
Y25 Kontakt sa eksplozivnim materijalima,neodređene namere
Kontakt sa eksplozivnim materijalima,neodređene namere
Y26 Izlaganje dimu,vatri i plamenu,neodređene namere
Izlaganje dimu,vatri i plamenu,neodređene namere
Y27 Kontakt sa vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima,neodređene namere
Kontakt sa vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima,neodređene namere
Y28 Kontakt sa oštrim predmetima,neodređene namere
Kontakt sa oštrim predmetima,neodređene namere
Y29 Kontakt sa tupim predmetima,neodređene namere
Kontakt sa tupim predmetima,neodređene namere
Y30 Padanje,skakanje ili guranje sa visine,neodređene namere
Padanje,skakanje ili guranje sa visine,neodređene namere
Y31 Padanje,ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu,neodređene namere
Padanje,ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu,neodređene namere
Y32 Udar motornim vozilom,neodređene namere
Udar motornim vozilom,neodređene namere
Y33 Drugi označeni događaji,neodređene namere
Drugi označeni događaji,neodređene namere
Y34 Neoznačeni događaj,neodređene namere
Neoznačeni događaj,neodređene namere

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: