Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X85 Nasilje lekovima,preparatima i biološkim supstancama
Nasilje lekovima,preparatima i biološkim supstancama
X86 Nasilje korozivnim materijama
Nasilje korozivnim materijama
X87 Nasilje pesticidima
Nasilje pesticidima
X88 Nasilje gasovima i parama
Nasilje gasovima i parama
X89 Nasilje drugim označenim hemikalijama i štetnim materijama
Nasilje drugim označenim hemikalijama i štetnim materijama
X90 Nasilje neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
Nasilje neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
X91 Nasilje vešanjem,davljenjem i ugušivanjem
Nasilje vešanjem,davljenjem i ugušivanjem
X92 Nasilje davljenjem i potapanjem
Nasilje davljenjem i potapanjem
X93 Nasilje pucanjem iz revolvera
Nasilje pucanjem iz revolvera
X94 Nasilje pucanjem iz puške,karabina i drugog većeg vatrenog oružja
Nasilje pucanjem iz puške,karabina i drugog većeg vatrenog oružja
X95 Nasilje pucanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
Nasilje pucanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
X96 Nasilje eksplozivnom materijom
Nasilje eksplozivnom materijom
X97 Nasilje dimom,vatrom i plamenom
Nasilje dimom,vatrom i plamenom
X98 Nasilje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
Nasilje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
X99 Nasilje oštrim predmetom
Nasilje oštrim predmetom
Y00 Nasilje tupim predmetom
Nasilje tupim predmetom
Y01 Nasilje guranjem sa visine
Nasilje guranjem sa visine
Y02 Nasilje guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu
Nasilje guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu
Y03 Nasilje udarom motornog vozila
Nasilje udarom motornog vozila
Y04 Nasilje uz primenu telesne snage
Nasilje uz primenu telesne snage
Y05 Seksualno nasilje uz primenu telesne snage
Seksualno nasilje uz primenu telesne snage
Y06 Zanemarivanje i napuštanje
Zanemarivanje i napuštanje
Y06.0 Od strane supružnika ili partnera
Od strane supružnika ili partnera
Y06.1 Od strane roditelja
Od strane roditelja
Y06.2 Od strane poznanika ili prijatelja
Od strane poznanika ili prijatelja
Y06.8 Od strane drugih označenih osoba
Od strane drugih označenih osoba
Y06.9 Od strane neoznačene osobe
Od strane neoznačene osobe
Y07 Drugi loši postupci
Drugi loši postupci
Y07.0 Od strane supružnika ili partnera
Od strane supružnika ili partnera
Y07.1 Od strane roditelja
Od strane roditelja

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: