Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X60 Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima,atipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opij
Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima,atipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opij
X61 Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihot
Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihot
X62 Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
X63 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
X64 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
X65 Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
X66 Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim par
Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim par
X67 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X68 Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima
Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima
X69 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
X70 Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem
Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem
X71 Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem
Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem
X72 Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera
Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera
X73 Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške,karabina i većeg vatrenog oružja
Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške,karabina i većeg vatrenog oružja
X74 Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
X75 Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom
Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom
X76 Namerno samopovređivanje dimom,vatrom i plamenom
Namerno samopovređivanje dimom,vatrom i plamenom
X77 Namerno samopovređivanje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
Namerno samopovređivanje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
X78 Namerno samopovređivanje oštrim predmetom
Namerno samopovređivanje oštrim predmetom
X79 Namerno samopovređivanje tupim predmetom
Namerno samopovređivanje tupim predmetom
X80 Namerno samopovređivanje skakanjem sa visokog mesta
Namerno samopovređivanje skakanjem sa visokog mesta
X81 Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta koji je u pokretu
Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta koji je u pokretu
X82 Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila
Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila
X83 Namerno samopovređivanje na druge neoznačene načine
Namerno samopovređivanje na druge neoznačene načine
X84 Namerno samopovređivanje na neoznačene načine
Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: