Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X58 Izlaganje drugim označenim faktorima
Izlaganje drugim označenim faktorima
X59 Izlaganje neoznačenim faktorima
Izlaganje neoznačenim faktorima

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: