Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X40 Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima,antipireticima iantireumaticima koji ne pripadaju opijati
Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima,antipireticima iantireumaticima koji ne pripadaju opijati
X41 Slučajno trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotrop
Slučajno trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotrop
X42 Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
X43 Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
X44 Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
X45 Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu
Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu
X46 Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
X47 Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X48 Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima
Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima
X49 Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: