Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X30 Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
X31 Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
X32 Izlaganje sunčevoj svetlosti
Izlaganje sunčevoj svetlosti
X33 Žrtva munje
Žrtva munje
X34 Žrtva zemljotresa
Žrtva zemljotresa
X35 Žrtva vulkanske erupcije
Žrtva vulkanske erupcije
X36 Žrtva lavine,klizanja zemljišta i drugih kretanja zemlje
Žrtva lavine,klizanja zemljišta i drugih kretanja zemlje
X37 Žrtva katastrofalne oluje
Žrtva katastrofalne oluje
X38 Žrtva poplave
Žrtva poplave
X39 Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama
Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: