Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X20 Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
X21 Kontakt sa otrovnim paucima
Kontakt sa otrovnim paucima
X22 Kontakt sa škorpionima
Kontakt sa škorpionima
X23 Kontakt sa stršljenima,osama i pčelama
Kontakt sa stršljenima,osama i pčelama
X24 Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim)
Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim)
X25 Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima
Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima
X26 Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
X27 Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
X28 Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
X29 Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama
Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: