Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X10 Kontakt sa vrelim pićima,hranom,uljima i uljima za kuvanje
Kontakt sa vrelim pićima,hranom,uljima i uljima za kuvanje
X11 Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
X12 Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
X13 Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
X14 Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
X15 Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
X16 Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje,radijatorima i cevima
Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje,radijatorima i cevima
X17 Kontakt sa vrelim motorima,mašinama i alatom
Kontakt sa vrelim motorima,mašinama i alatom
X18 Kontakt sa drugim vrelim metalima
Kontakt sa drugim vrelim metalima
X19 Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama
Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: