Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
X00 Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
X01 Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
X02 Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
X03 Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
X04 Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala
Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala
X05 Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće i opreme (pidžame,spavaćice)
Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće i opreme (pidžame,spavaćice)
X06 Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
X08 Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu
Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu
X09 Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu
Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: