Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
W85 Izlaganje vodovima za prenos električne energije
Izlaganje vodovima za prenos električne energije
W86 Izlaganje drugim označenim električnim strujama
Izlaganje drugim označenim električnim strujama
W87 Izlaganje neoznačenim električnim strujama
Izlaganje neoznačenim električnim strujama
W88 Izlaganje jonizujućem zračenju
Izlaganje jonizujućem zračenju
W89 Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
W90 Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
W91 Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
W92 Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao čovek
Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao čovek
W93 Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
W94 Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
W99 Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek
Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: