Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
W65 Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi
Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi
W66 Davljenje i potapanje posle pada u kadu
Davljenje i potapanje posle pada u kadu
W67 Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje
Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje
W68 Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
W69 Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi
Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi
W70 Davljenje i potapanje posle pada u vodi
Davljenje i potapanje posle pada u vodi
W73 Drugo označeno davljenje i potapanje
Drugo označeno davljenje i potapanje
W74 Neoznačeno davljenje i potapanje
Neoznačeno davljenje i potapanje

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: