Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
W50 Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe
Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe
W51 Udaranje ili naletanje od strane druge osobe
Udaranje ili naletanje od strane druge osobe
W52 Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)
Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)
W53 Ujed pacova
Ujed pacova
W54 Ujed ili udar psa
Ujed ili udar psa
W55 Ujed ili udar drugih sisara
Ujed ili udar drugih sisara
W56 Kontakt sa morskim životinjama
Kontakt sa morskim životinjama
W57 Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda
Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda
W58 Ujed ili udar krokodila ili aligatora
Ujed ili udar krokodila ili aligatora
W59 Ujed ili udar drugih reptila
Ujed ili udar drugih reptila
W60 Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
W64 Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama
Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: