Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
W20 Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom
Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom
W21 Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
W22 Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
W23 Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta
Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta
W24 Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje
Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje
W25 Kontakt sa razbijenim staklom
Kontakt sa razbijenim staklom
W26 Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
W27 Kontakt sa ručnim alatom bez motora
Kontakt sa ručnim alatom bez motora
W28 Kontakt sa kosačicom trave sa motorom
Kontakt sa kosačicom trave sa motorom
W29 Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
W30 Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
W31 Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
W32 Opaljivanje revolvera
Opaljivanje revolvera
W33 Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
W34 Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oružja
Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oružja
W35 Eksplozija i pucanje bojlera
Eksplozija i pucanje bojlera
W36 Eksplozija i pucanje boce sa gasom
Eksplozija i pucanje boce sa gasom
W37 Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom
Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom
W38 Eksplozija i pucanj drugih označenih uređaja pod pritiskom
Eksplozija i pucanj drugih označenih uređaja pod pritiskom
W39 Vatromet
Vatromet
W40 Eksplozija drugih meterijala
Eksplozija drugih meterijala
W41 Izlaganje mlazu visokog pritiska
Izlaganje mlazu visokog pritiska
W42 Izlaganje buci
Izlaganje buci
W43 Izlaganje vibraciji
Izlaganje vibraciji
W44 Strano telo koje je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih
Strano telo koje je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih
W45 Strano telo ili predmet koji su ušli kroz kožu
Strano telo ili predmet koji su ušli kroz kožu
W49 Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama
Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: