Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
W00 Pad na istom nivou na ledu i snegu
Pad na istom nivou na ledu i snegu
W01 Pad na istom nivou zbog okliznuća,saplitanja i posrtanja
Pad na istom nivou zbog okliznuća,saplitanja i posrtanja
W02 Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa točkovima
Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa točkovima
W03 Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
W04 Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe
Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe
W05 Pad iz invalidskih kolica
Pad iz invalidskih kolica
W06 Pad sa kreveta
Pad sa kreveta
W07 Pad sa stolice
Pad sa stolice
W08 Pad sa druge vrste nameštaja
Pad sa druge vrste nameštaja
W09 Pad sa opreme na terenu za rekreaciju
Pad sa opreme na terenu za rekreaciju
W10 Pad sa stepeništa ili stepenika ( i na)
Pad sa stepeništa ili stepenika ( i na)
W11 Pad sa merdevina (i na)
Pad sa merdevina (i na)
W12 Pad sa građevinske skele (i na)
Pad sa građevinske skele (i na)
W13 Pad sa zgrade ili građevine (i na)
Pad sa zgrade ili građevine (i na)
W14 Pad sa drveta
Pad sa drveta
W15 Pad sa litice
Pad sa litice
W16 Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje
Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje
W17 Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
W18 Drugi padovi na istom nivou
Drugi padovi na istom nivou
W19 Pad, neoznačen
Pad, neoznačen

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: