Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
V98 Drugi označeni saobraćajni udesi
Drugi označeni saobraćajni udesi
V99 Saobraćajni udes neoznačen
Saobraćajni udes neoznačen

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: