Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
V95 Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
V95.0 Udes helikoptera koji uzrokuje povredu putnika
Udes helikoptera koji uzrokuje povredu putnika
V95.1 Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje uzrokuju povredu putnika
Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje uzrokuju povredu putnika
V95.2 Udes ostalih privatnih letelica sa fiksiranim krilima koje izrokuju povredu putnika
Udes ostalih privatnih letelica sa fiksiranim krilima koje izrokuju povredu putnika
V95.3 Udes komercijalne letelice sa fiksiranim krilima koja uzrokuje povredu putnika
Udes komercijalne letelice sa fiksiranim krilima koja uzrokuje povredu putnika
V95.4 Udes vasionske letelice koja uzrokuje povredu putnika
Udes vasionske letelice koja uzrokuje povredu putnika
V95.8 Drugi udesi u vazduhu koji uzrokuju povredu putnika
Drugi udesi u vazduhu koji uzrokuju povredu putnika
V95.9 Udesi neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
Udesi neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
V96 Udes letelice bez motora koja uzrokuje povredu putnika
Udes letelice bez motora koja uzrokuje povredu putnika
V96.0 Udes balona koji uzrokuje povredu putnika
Udes balona koji uzrokuje povredu putnika
V96.1 Udes vučene jedrilice koja uzrokuje povredu putnika
Udes vučene jedrilice koja uzrokuje povredu putnika
V96.2 Udes jedrilice (bez motora) koja uzrokuje povredu putnika
Udes jedrilice (bez motora) koja uzrokuje povredu putnika
V96.8 Drugi udesi letelica bez motora koji uzrokuju povredu putnika
Drugi udesi letelica bez motora koji uzrokuju povredu putnika
V96.9 Udes neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
Udes neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
V97 Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju
Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: