Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
V90 Udes plovila koji je uzrokovao davljenje i potapanje
Udes plovila koji je uzrokovao davljenje i potapanje
V90.0 Udes trgovačkog broda koji jr uzrokovao davljenje i potapanje
Udes trgovačkog broda koji jr uzrokovao davljenje i potapanje
V90.1 Udes putničkog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
Udes putničkog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
V90.2 Udes ribarskog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
Udes ribarskog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
V90.3 Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala davljenje i potapanje
Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala davljenje i potapanje
V90.4 Udes jedrilice koja je uzrokovala davljenje i potapanje
Udes jedrilice koja je uzrokovala davljenje i potapanje
V90.5 Udes kanua ili kajaka koji je uzrokovao davljenje i potapanje
Udes kanua ili kajaka koji je uzrokovao davljenje i potapanje
V90.6 Udes plovila koje se naduvava (bez motora) koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
Udes plovila koje se naduvava (bez motora) koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
V90.7 Udes skija za vodu koje su uzrokovale davljenje i potapanje
Udes skija za vodu koje su uzrokovale davljenje i potapanje
V90.8 Udes ostalih plovila bez motora koja su uzrokovala davljenje i potapanje
Udes ostalih plovila bez motora koja su uzrokovala davljenje i potapanje
V90.9 Udes neoznačenog plovila koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
Udes neoznačenog plovila koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
V91 Udes plovila koji je uzrokovao druge povrede
Udes plovila koji je uzrokovao druge povrede
V91.0 Udes trgovačkog broda koji je uzrokovao druge povrede
Udes trgovačkog broda koji je uzrokovao druge povrede
V91.1 Udes putničkog broda koji je uzrokovao druge povrede
Udes putničkog broda koji je uzrokovao druge povrede
V91.2 Udes ribarskog broda koji je uzrokovao druge povrede
Udes ribarskog broda koji je uzrokovao druge povrede
V91.3 Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala druge povrede
Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala druge povrede
V91.4 Udes jedrilice koja je uzrokovala druge povrede
Udes jedrilice koja je uzrokovala druge povrede
V91.5 Udes kanua ili kajaka koji su uzrokovali druge povrede
Udes kanua ili kajaka koji su uzrokovali druge povrede
V91.6 Udes plovila koje se naduvava (bez motora)koje je uzrokovalo druge povrede
Udes plovila koje se naduvava (bez motora)koje je uzrokovalo druge povrede
V91.7 Udes skija za vodu koje su uzrokovale druge povrede
Udes skija za vodu koje su uzrokovale druge povrede
V91.8 Udes drugih plovila bez motora koja su uzrokovala druge povrede
Udes drugih plovila bez motora koja su uzrokovala druge povrede
V91.9 Udes neoznačenog plovilila koje je uzrokovalo druge povrede
Udes neoznačenog plovilila koje je uzrokovalo druge povrede
V92 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila
Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila
V92.0 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa trgovačkog broda
Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa trgovačkog broda
V92.1 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa putničkog broda
Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa putničkog broda
V92.2 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ribarskog broda
Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ribarskog broda
V92.3 Davljenje i potapanje povezano s transportom na vodi bez udesa drugih plovila sa motorom
Davljenje i potapanje povezano s transportom na vodi bez udesa drugih plovila sa motorom
V92.4 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa jedrilice
Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa jedrilice
V92.5 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa kanua ili kajaka
Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa kanua ili kajaka
V92.6 Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila koje s naduvava (bez motara)
Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila koje s naduvava (bez motara)

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: