Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
V80 Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
V80.0 Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
V80.1 Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
V80.2 Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
V80.3 Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
V80.4 Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
V80.5 Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
V80.6 Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
V80.7 Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V80.8 Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V80.9 Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
V81 Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
V81.0 Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
V81.1 Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
V81.2 Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
V81.3 Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
V81.4 Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
V81.5 Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
V81.6 Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
V81.7 Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
V81.8 Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
V81.9 Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
V82 Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
V82.0 Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
V82.1 Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
V82.2 Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
V82.3 Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
V82.4 Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
V82.5 Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
V82.6 Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: